Monthly Archives: August 2016

Pengumuman Matrikulasi

PENGUMUMAN

MATRIKULASI Tahun Akademik 2016/2017 akan dilaksanakan pada :

Hari          :       Kamis s.d Jum’at

Tanggal   :       18 s.d 19 Agustus 2016

Waktu      :       Jam 07.30 – 11.30 WIB

Pembagian Kelas dan Dosen Pembimbing sebagaimana daftar terlampir.

DAFTAR PEMBAGIAN KELAS
MATRIKULASI MAHASISWA STAIN KUDUS
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
No Nama NIM Prodi Dosen Pembimbing Ruang
1 Lamora Syifa Fauziah 1610110001 PAI Iwan Fahri Cahyadi, SP, MM A1
2 Nur Rosidah 1610110002 PAI
3 Muhammad Alfi Noor 1610110003 PAI
4 Noor Fuadilah 1610110004 PAI
5 Alina Fitriani 1610110005 PAI
6 Tsamrotul Lutfiah 1610110006 PAI
7 Muhammad Ainun Najib 1610110007 PAI
8 Umi Laely Mubarokah 1610110008 PAI
9 Ika Ermawati 1610110009 PAI
10 Muhammad Rizky Pratama Putra 1610110010 PAI
11 Khosi Qurrotul Aini 1610110011 PAI
12 Nur Faizah 1610110012 PAI
13 Nurul Qomariyah 1610110013 PAI
14 Nor Farichah 1610110014 PAI
15 Ulil Ma`rifah 1610110015 PAI
16 Muh Luthfi Abdurrohman 1610110016 PAI
17 Ainun Najib 1610110017 PAI
18 M Rifqi Alhilmi 1610110018 PAI
19 Siti Juliana 1610110019 PAI
20 Dwi Wahyuningsih 1610110020 PAI
21 Arina Faizatina 1610110021 PAI
22 Maarif Sholikhudin 1610110022 PAI
23 Muhammad Feri Fahrudin 1610110023 PAI Iwan Fahri Cahyadi, SP, MM A1
24 Naharul Mundik 1610110024 PAI
25 Devi Mulyani Indrawati 1610110025 PAI
26 Maljaul Ulum 1610110026 PAI
27 Yuni Nur Afifah 1610110027 PAI
28 Diyan Apriliana Sari 1610110028 PAI
29 Silva Taakhurin 1610110029 PAI
30 Miftahul Jannah 1610110030 PAI
31 Luqman Hakim 1610110031 PAI
32 Qoriyati 1610110032 PAI
33 Al Anazuhria Tunanurramadon 1610110033 PAI
34 Ellina Mauliddiah 1610110034 PAI
35 Annisa Diah Maharani 1610110035 PAI
36 Wahyu `anni Ruwaida 1610110036 PAI Moh Sholihuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. A2
37 Ahmad Fathur Rohman 1610110037 PAI
38 Nandilla 1610110038 PAI
39 Luk Lu` Um Maknun 1610110039 PAI
40 Siti Masithoh 1610110040 PAI
41 Iin Shofiana 1610110041 PAI
42 Aina Aulia 1610110042 PAI
43 Ladesi Wulan Sari 1610110043 PAI
44 Nurul Faizatur Rohmah 1610110044 PAI
45 A`yun Khulailal Maula 1610110045 PAI
46 Fajri Alfian 1610110046 PAI
47 Atik Musmirotul Izah 1610110047 PAI
48 Bayu Arya Witanto 1610110048 PAI
49 Khusnul Khotimah 1610110049 PAI Moh Sholihuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. A2
50 Hafid Fauzan Romadhon 1610110050 PAI
51 Muhammad Anis Fatkhullah 1610110051 PAI
52 Yusniawati 1610110052 PAI
53 Erna Rahmatika 1610110053 PAI
54 Andrie Alfiyanto 1610110054 PAI
55 Muhammad Irfansyah 1610110055 PAI
56 Fifi Wulandari 1610110056 PAI
57 Niswatul Arifah 1610110057 PAI
58 Muhammad Ulil Ashfa 1610110058 PAI
59 Zida Risqia Zubaida 1610110059 PAI
60 Intan Mahmudah 1610110060 PAI
61 Rhida Rosyida Pangestuti 1610110061 PAI
62 Khabib Nasirudin 1610110062 PAI
63 Iin Choiriyah 1610110063 PAI
64 Rizka Mulia Narta 1610110064 PAI
65 Nafis Ekafitriani 1610110065 PAI
66 Rosalinal Baroroh 1610110066 PAI
67 Maulida Khusna 1610110067 PAI
68 Rifqi Ainul Huda 1610110068 PAI
69 Ishma Azzahra 1610110069 PAI
70 Ulfiyatul Ilma 1610110070 PAI
71 Khoriddatun Naqiyah 1610110071 PAI Abd. Kalim, M.Pd.I. A3
72 Muhammad Sholakhuddin 1610110072 PAI
73 Eka Purbasari 1610110073 PAI
74 Muhammad Faidlur Rohman 1610110074 PAI
75 Nur Alifah Destiya Ulfadilla 1610110075 PAI Abd. Kalim, M.Pd.I. A3
76 Muhammad Septiawan Uli Rizal 1610110076 PAI
77 Siti Arifatun 1610110077 PAI
78 Endah Tri Wahyuni 1610110078 PAI
79 Putri Nur Hidayah 1610110079 PAI
80 Muhammad Firdian Falas 1610110080 PAI
81 Anggi Putri Lestari 1610110081 PAI
82 Anisa` Ayu Saraswati 1610110082 PAI
83 Tubagus Muhammad Yusuf 1610110083 PAI
84 Aba Agil Aziz 1610110084 PAI
85 Viki Nurhayati Sholihah 1610110085 PAI
86 Rif`ah 1610110086 PAI
87 Abdulloh 1610110087 PAI
88 Shilfina 1610110088 PAI
89 Nailis Shofa Maharani 1610110089 PAI
90 Anita Nurul Aini 1610110090 PAI
91 Ayu Aulia Sundari 1610110091 PAI
92 Asnaul Ulfah 1610110092 PAI
93 Diah Kurnia Ramadhani 1610110093 PAI
94 Mardliyah 1610110094 PAI
95 Indah Rohmawati 1610110095 PAI
96 Khoirul Ummah Sholichah 1610110096 PAI
97 Nafisatil Hikmah 1610110097 PAI
98 Rindi Antika 1610110098 PAI
99 Sofi Ni’mah 1610110099 PAI
100 Kurnia Rahmadhani 1610110100 PAI
101 Siti Noviya Rohmah 1610110101 PAI Abd. Kalim, M.Pd.I. A3
102 Noor Arsih Novita Sari 1610110102 PAI
103 Abdul Rozak 1610110103 PAI
104 Muhammad Arifuddin Hidayat 1610110104 PAI
105 Nur Vina Kholifatul Ummah 1610110105 PAI
106 Windasari 1610110106 PAI Kuntarno Noor Aflah, MA A4
107 Fatikhatun Nikmah 1610110107 PAI
108 Bustanul Arifin 1610110108 PAI
109 Choirin Nida’ 1610110109 PAI
110 Hilyah Af`idaty 1610110110 PAI
111 Ahmad Taufik 1610110111 PAI
112 Rizqi Ana Dewi 1610110112 PAI
113 Nur Latifah 1610110113 PAI
114 Muhammad Khoirul Anam 1610110114 PAI
115 Falis Istianah 1610110115 PAI
116 Nailatul Imamah 1610110116 PAI
117 Inarotul Ulya 1610110117 PAI
118 Farah Rakinati Sabila 1610110118 PAI
119 Annisa Kusumaningtiyas 1610110119 PAI
120 Rahayu Silvi Nafilah 1610110120 PAI
121 Siti Sulistyowati 1610110121 PAI
122 Nailis Saadah 1610110122 PAI
123 Lia Listyaningrum 1610110123 PAI
124 Ifa Sindhi Afiatin 1610110124 PAI
125 Fitriani 1610110125 PAI
126 Chasanatur Riayah 1610110126 PAI
127 Anis Solikatun 1610110127 PAI Kuntarno Noor Aflah, MA A4
128 Laras Mu’aiyiddah 1610110128 PAI
129 Mariyatusyidiyah 1610110129 PAI
130 Luluk Atul Jannah 1610110130 PAI
131 Vivi Indriani 1610110131 PAI
132 Candra Rahmawati 1610110132 PAI
133 Afifah Noor Jannah 1610110133 PAI
134 Muhammad Saifur Rohman Syarofi 1610110134 PAI
135 Muchammad Afdhol Pamungkas 1610110135 PAI
136 Ahmad Mufnil Ida 1610110136 PAI
137 Khoirun Nisak 1610110137 PAI
138 Ganang Suryanto 1610110138 PAI
139 Ira Ifayanti 1610110139 PAI
140 Nihayatun Nasikah 1610110140 PAI
141 Zu’amaul Wafa Al Faromasy 1610110141 PAI Saiful Mujab, M.S.I. A5
142 Ana Lutfianti 1610110142 PAI
143 Khadijah Muflihatus Syafiqah 1610110143 PAI
144 Mutia Ula 1610110144 PAI
145 Ilmi Siti Fatimah 1610110145 PAI
146 M. Yusuf Mustaghfir 1610110146 PAI
147 Anggita Arum Sari 1610110147 PAI
148 Setyoningsih 1610110148 PAI
149 Ziadatul Barokah 1610110149 PAI
150 Tsabit Sabilul Futuh 1610110150 PAI
151 Muhammad Hisyam Ma’sum 1610110151 PAI
152 Nurul Alifa 1610110152 PAI
153 Livia Wihdah 1610110153 PAI Saiful Mujab, M.S.I. A5
154 Annisa Naziilatun Ni’mah 1610110154 PAI
155 Mohammad Zaenal Abidin 1610110155 PAI
156 Nurul Wachidah 1610110156 PAI
157 Aprilyawati Sabela 1610110157 PAI
158 Saiful Arif 1610110158 PAI
159 Umi Latifah 1610110159 PAI
160 Umi Miftakhun Nurwakhidhah 1610110160 PAI
161 Siti Aisyatin Ni`mah 1610110161 PAI
162 Martiya Maya Pratiwi 1610110162 PAI
163 Muhammad Alfi Firdaus 1610110163 PAI
164 Aminatul Munawaroh 1610110164 PAI
165 Abdul Aziz 1610110165 PAI
166 Izzatul Mustafidah El Muthiah 1610110166 PAI
167 Yulia Noor Hidayah 1610110167 PAI
168 Dina Nafisatul Fitriyah 1610110168 PAI
169 Eviyatur Rohmaniyah 1610110169 PAI
170 Muhammad Rifqi 1610110170 PAI
171 Dyana Setiyani 1610110171 PAI
172 Nadiya Nur Halimah 1610110172 PAI
173 Asbarokatin 1610110173 PAI
174 Izarotun Syarifah 1610110174 PAI
175 Muhammad Rifki Ambari 1610110175 PAI
176 Naila Intania 1610110176 PAI Nur Huda Widiana, M.S.I. A6
177 Umi Muflikatun Azizah 1610110177 PAI
178 Umi Nikmatussa’adah 1610110178 PAI
179 Fitria Ayu Ningrum 1610110179 PAI Nur Huda Widiana, M.S.I. A6
180 Wiwid Analiyah 1610110180 PAI
181 Fahrul Rizaldi 1610110181 PAI
182 Hamdiatun Nisa 1610110182 PAI
183 Siti Mujabbiyati 1610110183 PAI
184 Ibnu Syuaib 1610110184 PAI
185 Dimas Iseh Nur Hasan 1610110185 PAI
186 Mu`awanah 1610110186 PAI
187 Moh. Dana Setiawan 1610110187 PAI
188 Rizka Spasa Kurniawan 1610110188 PAI
189 Ita Fitriyani 1610110189 PAI
190 Muhammad Rois 1610110190 PAI
191 Joko Susilo 1610110191 PAI
192 Nur Hamidah 1610110192 PAI
193 Nur Khasanah 1610110193 PAI
194 Siti Choirum 1610110194 PAI
195 Puji Irnawati 1610110195 PAI
196 Hanik Sa’idatul Ummah 1610110196 PAI
197 Ali Ma`ruf 1610110197 PAI
198 Alfi Nur Laili 1610110198 PAI
199 Nailul Muna 1610110199 PAI
200 Aji Nur Said 1610110200 PAI
201 Uswatun Khasanah 1610110201 PAI
202 Khilyatulummah 1610110202 PAI
203 Aditya Saputra 1610110203 PAI
204 Rifda Nauvalin 1610110204 PAI
205 Muhammad Bahtiar Zuhdi 1610110205 PAI Nur Huda Widiana, M.S.I. A6
206 Siti Amilatul Fitriyah 1610110206 PAI
207 Kamalia 1610110207 PAI
208 Ifa Nurul A`yun 1610110208 PAI
209 Novita Devi Ristiani 1610110209 PAI
210 Ahmad Fathoni 1610110210 PAI
211 Tis Iyatul Faroh 1610110211 PAI Moh. Sugihariyadi, S.Pd.I., MM B1
212 Yolanda Putri Dewi 1610110212 PAI
213 Laila Zakiyatun Nikmah 1610110213 PAI
214 Vivin Novita Maya Sari 1610110214 PAI
215 Lukluk Atul Lailiyyah 1610110215 PAI
216 Adi Wicaksono Nugroho 1610110216 PAI
217 Husnul Khotimah 1610110217 PAI
218 Nur Hidayah 1610110218 PAI
219 Avinda Nuraini Mukti Tama 1610110219 PAI
220 Eva Yanti Dwi Lestari 1610110220 PAI
221 Ida Maidah Noryanti 1610110221 PAI
222 Ana Wahyuni 1610110222 PAI
223 Fila Shofa 1610110223 PAI
224 Alfian Abdi Winata 1610110224 PAI
225 Rahmah Faelakh Sofa 1610110225 PAI
226 Rida Astaghfir Maulida 1610110226 PAI
227 Siti Nailul Muflikah 1610110227 PAI
228 Eviatus Sa’adah 1610110228 PAI
229 Naili Sa’adah 1610110229 PAI
230 Kamaliyatun Nafi’ah 1610110230 PAI
231 Miftakhul Arifin 1610110231 PAI Moh. Sugihariyadi, S.Pd.I., MM B1
232 Ema Tri Khori’ah 1610110232 PAI
233 Ana Karina 1610110233 PAI
234 Umi Rofiqoh 1610110234 PAI
235 Ulfi Apriliani 1610110235 PAI
236 Syafila Ismawati 1610110236 PAI
237 Siti Muyassaroh 1610110237 PAI
238 Vivin Novita Maya Sari 1610110238 PAI
239 Uliya Rahmawati 1610110239 PAI
240 Ainus Sa`adah 1610110240 PAI
241 Ahmad Syifaus Salam 1610110241 PAI
242 Silvi Listiyowati 1610110242 PAI
243 Evie Rahmawati 1610110243 PAI
244 Rif’atul Mu’awanah 1610110244 PAI
245 Emi Munitasari 1610110245 PAI
246 Izzatuddaroini 1610110246 PAI Zaenal Arifin, M.S.I. B2
247 Riscka Evi Arisanti 1610110247 PAI
248 Nurul Huda 1610110248 PAI
249 Mohammad Khidlir Ula 1610110249 PAI
250 Inarotulaeli 1610110250 PAI
251 Syelfia Rhahmawati 1610110251 PAI
252 Fais Kholilu Yusuf 1610110252 PAI
253 Endang Uli Fatul Marifah 1610110253 PAI
254 Zumrotul Faizah 1610110254 PAI
255 Ahmad Roziqin 1610110255 PAI
256 Abdul Haq Al Marzuki 1610110256 PAI
257 Siti Mahmudah 1610110257 PAI Zaenal Arifin, M.S.I. B2
258 Nur Jannah 1610110258 PAI
259 Chaiwah Nailil Uyun 1610110259 PAI
260 Khusnul Khotimah 1610110260 PAI
261 Uus Sabilun Najah 1610110261 PAI
262 Akidatun Nisa 1610110262 PAI
263 Muhammad Ahlun Naza 1610110263 PAI
264 Andi Prayitno 1610110264 PAI
265 Deny Prasetyo 1610110265 PAI
266 Erika Wahyuningrum 1610110266 PAI
267 Lailin Niswah 1610110267 PAI
268 Zunita Lestari 1610110268 PAI
269 Rica Zuliyatik 1610110269 PAI
270 Wahyu Robiatul Azizah 1610110270 PAI
271 Ayu Wardana 1610110271 PAI
272 Achmad Mustova 1610110272 PAI
273 Ikromul Huda 1610110273 PAI
274 Muhammad Muslih Ali Muddin 1610110274 PAI
275 Saeful Anas 1610110275 PAI
276 Nuriyyatul Fitriya 1610110276 PAI
277 Ahmad Nur Ikhsan 1610110277 PAI
278 Muhammad Sriyanto 1610110278 PAI
279 Ratna Melita Sari 1610110279 PAI
280 Hidayatuz Zulla 1610110280 PAI
281 Maulidatul Khoiroh 1610110281 PAI Any Umy Mashlahah, M.Pd. B3
282 Murtiah Siti Awanti 1610110282 PAI
283 Amanatus Sulthoniyah 1610110283 PAI Any Umy Mashlahah, M.Pd. B3
284 Khalimatus Sa’diyah 1610110284 PAI
285 Shofi Anita 1610110285 PAI
286 Indah Pratiwi 1610110286 PAI
287 Anisatul Azizah 1610110287 PAI
288 Anita Rohmah 1610110288 PAI
289 Siti Khotimah 1610110289 PAI
290 Fatmalian Nisa’ 1610110290 PAI
291 Fiska Ainur Rohmah 1610110291 PAI
292 Umi Khabibah 1610110292 PAI
293 Ifa Istidaiyah 1610110293 PAI
294 Niswatus Sa’diyah 1610110294 PAI
295 Anis Shoimatun Nafi’ah 1610110295 PAI
296 Ricka Angelia 1610110296 PAI
297 R. Umi Fitriana Kulsum 1610110297 PAI
298 Siti Nastain 1610110298 PAI
299 Mohammad Arif 1610110299 PAI
300 Riska Dwi Agustina 1610110300 PAI
301 Umar Amirul Khoirin 1610110301 PAI
302 Siti Muntiah 1610110302 PAI
303 Miftahkurrohmah 1610110303 PAI
304 Sherin Astika Putri 1610110304 PAI
305 Noor Wanti 1610110305 PAI
306 Haiva Yuliati 1610110306 PAI
307 Ihda Niswatin Hasanah 1610110307 PAI
308 Dewi Zahrotun Sofa 1610110308 PAI
309 Wahanna Tathmainnul Qulub 1610110309 PAI Any Umy Mashlahah, M.Pd. B3
310 Muhammad Alwi Syihab 1610110310 PAI
311 Hanif Abdullatif 1610110311 PAI
312 Nanik Khoirun Nisa’ 1610110312 PAI
313 Aditya Eka Wibowo 1610110313 PAI
314 Maulida Fitri 1610110314 PAI
315 Nadia Efeyani Zulfia 1610110315 PAI
316 Nailatun Nuha 1610110316 PAI Supriyono, S.Pd.I., MM C1
317 Siti Rohaya 1610110317 PAI
318 Haris Nurul Abidin 1610110318 PAI
319 Muhammad Ulil Abshor 1610110319 PAI
320 Ahlis Ni’am 1610110320 PAI
321 Uswatun Khasanah 1610110321 PAI
322 Fifi Fitriyani 1610110322 PAI
323 Muhammad Faiz Fahrudin 1610110323 PAI
324 Rizza Rizqiyah Agustina 1610110324 PAI
325 Hanik Tamami 1610110325 PAI
326 Friska Nurul Fitriani 1610110326 PAI
327 Qurrota A’yun 1610110327 PAI
328 Armina Nur Maulida 1610110328 PAI
329 Muhammad Misbachul Munir 1610110329 PAI
330 Muhammad Hidayat 1610110330 PAI
331 Harnum Nur Jannah 1610110331 PAI
332 Muamaroh 1610110332 PAI
333 Nur Fadhilah Mailani 1610110333 PAI
334 Muhamad Nur Huda 1610110334 PAI
335 Afthonul Afif 1610110335 PAI Supriyono, S.Pd.I., MM C1
336 Rina Umi Fatmawati 1610110336 PAI
337 Muhammad Islahut Tamam 1610110337 PAI
338 Zaenal Abidin 1610110338 PAI
339 Evi Yuliana 1610110339 PAI
340 Imas Lamhaniyatul Qussiyah 1610110340 PAI
341 Sri Yuni Setyowati 1610110341 PAI
342 Muhammad Nurul Mujib 1610110342 PAI
343 Siti Rochmatun Nikmah 1610110343 PAI
344 Heni Nilasari 1610110344 PAI
345 Ahmad Ulil Albab 1610110345 PAI
346 Dewi Anisa 1610110346 PAI
347 Astri Nursoby 1610110347 PAI
348 Averiana Wulan Nur Hariyanti 1610110348 PAI
349 Nia Famita Dewi 1610110349 PAI
350 Ani Fulfalah 1610110350 PAI
351 Nurul Jannah 1610110351 PAI Mohtarom, M.Pd. C2
352 Balyan Nurul Huda 1610110352 PAI
353 Nur Khoiriyyah 1610110353 PAI
354 Siti Khodriyah 1610110354 PAI
355 Slamet Margono 1610110355 PAI
356 Muhammad Himam Awaly 1610110356 PAI
357 Rifqi Maulana Mochtar 1610110357 PAI
358 Safina Juniastuti 1610110358 PAI
359 Syafi’ul Kholqi 1610110359 PAI
360 Mia Yuniati 1610110360 PAI
361 Muhammad Ulin Nuha 1610110361 PAI Mohtarom, M.Pd. C2
362 Moh. Nasibrotul Malik 1610110362 PAI
363 Lisa Ristiana 1610110363 PAI
364 Muhammad Yoga Faris Hakim 1610110364 PAI
365 Rabiatun Kasanah 1610110365 PAI
366 Dwi Anisa Putri 1610110366 PAI
367 Siti Soekah 1610110367 PAI
368 Ihsan Bahrum Muttaqin 1610110368 PAI
369 Almahira Choirun Nisak 1610110369 PAI
370 Ruqoyyah Alawiyah 1610110370 PAI
371 Zimamur Rifqil Khaqqi 1610110371 PAI
372 Azka Jauhari 1610110372 PAI
373 Syafrie Fitriyanto 1610110373 PAI
374 Irwan Muhammad Yusuf 1610110374 PAI
375 Maurina Fajry Ilhamia 1610110375 PAI
376 Muhammad Khoirul Mu`minin 1610110376 PAI
377 Afif Alifuddin 1610110377 PAI
378 Dzikrina Farah Adiba 1610110378 PAI
379 Nur Rizkyani Putri 1610110379 PAI
380 Muhammad Ainur Rokhman 1610110380 PAI
381 Faizal Amir 1610110381 PAI
382 Nila Rohmah 1610110382 PAI
383 Hery Kusuma Rifal 1610110383 PAI
384 Khoirotun Nisak 1610110384 PAI
385 Nur Hanisa Rachmaningrum 1610110385 PAI
386 Sri Wahyuni 1610110386 PAI Farida Ulyani, M.Pd. C3
387 Fauzul Khakim 1610110387 PAI Farida Ulyani, M.Pd. C3
388 Athib Ni’mal Aly 1610110388 PAI
389 Silvani Hendra 1610110389 PAI
390 Nor Hidayah 1610110390 PAI
391 Eka Viana 1610110391 PAI
392 I’ah Lu’luatus Sholihah 1610110392 PAI
393 Nailatur Rofiqoh 1610110393 PAI
394 Afif Fahmi Alfianul Khoir 1610110394 PAI
395 Ainur Rofiq Shofi 1610110395 PAI
396 Azza Nur Laila 1610110396 PAI
397 Lu’luil Maknun 1610110397 PAI
398 Fanny Achmat Saputra 1610110398 PAI
399 Yunita Widya Rahmawati 1610110399 PAI
400 Jazimatul Maghfiroh 1610110400 PAI
401 Imam Zarkasyi 1610110401 PAI
402 Nurul Inayah 1610110402 PAI
403 Syarif Hidayatullah 1610110403 PAI
404 Intan Jati 1610110404 PAI
405 Sofia Nita 1610110405 PAI
406 Muhammad Sirril Wafa 1610110406 PAI
407 Solikhul Huda 1610110407 PAI
408 Muhammad Amin 1610110408 PAI
409 Rika Indah Sari 1610110409 PAI
410 Nur Milat Agustina 1610110410 PAI
411 Nur Qoyyimah 1610110411 PAI
412 Lathifatun Ni’mah 1610110412 PAI
413 Muli’atur Rahmawati 1610110413 PAI Farida Ulyani, M.Pd. C3
414 Khoiruddin 1610110414 PAI
415 Amim Saifuddin 1610110415 PAI
416 Lutfi Nikmah 1610110416 PAI
417 Arifatun Nisa 1610110417 PAI
418 Nihayatun Nur Jannah 1610110418 PAI
419 Ayu Rohmatun Nafi’ 1610110419 PAI
420 Puji Asih 1610110420 PAI
421 Anis Fitria Sari 1610110421 PAI Zakiyah Isnawati, M.Pd. D1
422 Muhammad Syihabuddin Annur 1610110422 PAI
423 Fitria Fatimatun Ni’mah 1610110423 PAI
424 Muhammad Nur Alam Safitroh 1610110424 PAI
425 Dessy Iranawati 1610110425 PAI
426 Muhammad Luqman Hadi 1610110426 PAI
427 Muhammad Syahrul Mujtaba 1610110427 PAI
428 Fita Qori’ Fatmala 1610110428 PAI
429 Yusril Ihza Mahay 1610110429 PAI
430 Ruiyatul Fitriati 1610110430 PAI
431 Ahmad Ilham Habibie 1610110431 PAI
432 Iqbal Yuusuf Ibrahim Aditya 1610110432 PAI
433 M. Farid Bustomi 1610110433 PAI
434 Abdus Somad 1610110434 PAI
435 Zamris Anwar 1610110435 PAI
436 Khoirrur Roziqin 1610110436 PAI
437 Siti Aisyah Amaini 1610110437 PAI
438 Muhammad Arif Faldi Jauhary 1610110438 PAI
439 Risma Nelysa Ratih 1610110439 PAI Zakiyah Isnawati, M.Pd. D1
440 Muhammad Johanuddin 1610110440 PAI
441 Astitik Nikmah 1610110441 PAI
442 Salma Noviatika 1610110442 PAI
443 Eni Rosidah 1610110443 PAI
444 Fiza Lutfullah 1610110444 PAI
445 Nuria Amrina Rosyada 1610110445 PAI
446 Nur Sholfiatun 1610110446 PAI
447 Imam Mahmudi 1610110447 PAI
448 Ahmad Hamali Alfan 1610110448 PAI
449 Nurul Hidayah 1610110449 PAI
450 Nailul Fitria Afifah 1610110450 PAI
451 Siti Lilis Hidayah 1610110451 PAI
452 Febri Nur Khamimah 1610110452 PAI
453 Renita Anggraini 1610110453 PAI
454 Sania Roifah 1610110454 PAI
455 Diyah Nasichatul Umah 1610110455 PAI
456 Afin Nila Santi 1610110456 PAI Wahyuning Widiyastuti, M.Si D2
457 Nurul Huda 1610110457 PAI
458 Muhammad Thohirin 1610110458 PAI
459 Amalia Shofiatul Izza 1610110459 PAI
460 Saidatur Rosyidah 1610110460 PAI
461 Ana Dewi Rofiqoh 1610110461 PAI
462 Fita Nurul Fajri 1610110462 PAI
463 Zainal Arifin 1610110463 PAI
464 Qurrotul A’yun 1610110464 PAI
465 Arin Khoiriyah 1610110465 PAI Wahyuning Widiyastuti, M.Si D2
466 Muhammad Mujibur Rohman 1610110466 PAI
467 Ummi Khawalatizzahiroh 1610110467 PAI
468 M. Adam Ainul Yaqin 1610110468 PAI
469 Ahmad Latif Zakaria 1610110469 PAI
470 Zidni Sakinah 1610110470 PAI
471 Muhamad Harun Ismail 1610110471 PAI
472 Miftahul Jannah 1610110472 PAI
473 Siti Sakdiyah 1610110473 PAI
474 Fakhrona Fildzatul Hulwani 1610110474 PAI
475 Himatul Fuad 1610110475 PAI
476 Misbakhus Surur 1610110476 PAI
477 Siti Aisa 1610110477 PAI
478 Latifatul Khoeriyyah 1610110478 PAI
479 Muhamad Yusuf Hamdani 1610110479 PAI
480 Habiba Pamordiana 1610110480 PAI
481 Irsyadul Ibad 1610110481 PAI
482 Lu’lu’ul Azkiya 1610110482 PAI
483 Noor Zakiyah Mabruroh 1610110483 PAI
484 Ulin Ni’mah 1610110484 PAI
485 Irham Khoironi 1610110485 PAI
486 Laila Istianah 1610110486 PAI
487 Anis Wulandari 1610110487 PAI
488 Ahmad Fatakhi 1610110488 PAI
489 Friska Ana Susanti 1610110489 PAI
490 Uswatun Chasanah 1610110490 PAI
491 Hafidz Lutfi Abdullah 1610110491 PAI Miftahurrohmah, M.Sc. D3
492 Tho’ati 1610110492 PAI
493 Dina Hidayatul M 1610110493 PAI
494 Siti Musdalifah 1610110494 PAI
495 Tri Oq Octafiandri 1610110495 PAI
496 Laili Qodriyah 1610110496 PAI
497 Muaziroh 1610110497 PAI
498 Muhammad Nilnal Huda 1610110498 PAI
499 Rizky Ajeng Vandiny 1610110499 PAI
500 Fiky Rahmadhani 1610110500 PAI
501 Rijal Anwarruddin 1610110501 PAI
502 Muflichah 1610110502 PAI
503 Ema Nur Fadlilah Utami 1610110503 PAI
504 Anindia Impriyana 1610110504 PAI
505 Dwi Febriana Rizqiyah 1610110505 PAI
506 Masholichul Umma 1610110506 PAI
507 Inayatul Izah 1610110507 PAI
508 Tri Winto Raharjo 1610110508 PAI
509 Nurul Haniah 1610110509 PAI
510 Mohamad Iqbal Faelani Al Amin 1610110510 PAI
511 Noor Nazhirotul Azizah 1610110511 PAI
512 A’la Saiful ‘ulum 1610110512 PAI
513 Nur Lailatul Hidayah 1610110513 PAI
514 Putri Wilda Hidayati 1610110514 PAI
515 Rizqi Handriyanto 1610110515 PAI
516 Kholifatun Nikmah 1610110516 PAI
517 Muhammad Ulul Azmi 1610110517 PAI Miftahurrohmah, M.Sc. D3
518 Ridwan Abdur Rohman 1610110518 PAI
519 Siti Muanifah 1610110519 PAI
520 Khoerunnisa Hanafi 1610110520 PAI
521 Muhammad Tomy Hijrianto 1610110521 PAI
522 Muhammad Faishol Styaji 1610110522 PAI
523 Rosit Safalas 1610110523 PAI
524 Siti Nur Rahmawati 1610110524 PAI
525 Indah Wulan Sari 1610110525 PAI
526 Antony Fajar Kurniawan 1610110526 PAI Zulham Qudsi Farizal Alam, MA F1
527 Ainun Najib Rozaqi 1610110527 PAI
528 Indah Wahyu Ningsih 1610110528 PAI
529 Erna Rofiatul Umah 1610110529 PAI
530 Muhammad Muthohar 1610110530 PAI
531 Muhammad Ilham Ro’iz 1610110531 PAI
532 Muhammad Zainur Rohman 1610110532 PAI
533 Indah Puji Lestari 1610110533 PAI
534 Badriatul Ulfa 1610110534 PAI
535 Yayah Nadziyah Widyawati 1610110535 PAI
536 Sifrotul Fajriyah 1610110536 PAI
537 Khafidhoh 1610110537 PAI
538 Noor Wakhidah 1610110538 PAI
539 Muhamammad Ghozali 1610120001 PAI
540 Muhammad Nur Soleh 1610120002 PAI
541 Rahman 1610120003 PAI
542 Muhammad Misbahul Anam 1610120004 PAI
543 Jajang Abdul Hamid 1610120005 PAI Zulham Qudsi Farizal Alam, MA F1
544 Muhammad Taufiqul Kamal 1610120006 PAI
545 Muhamad Syakir Hamzah 1610120007 PAI
546 Ahmad Fauzan 1610120008 PAI
547 Sa’roni 1610120009 PAI
548 Naif Sulton 1610120010 PAI
549 Sugeng Riyanto 1610120011 PAI
550 Shofi’ul Anam 1610120012 PAI
551 Muhammad Iskandar 1610120013 PAI
552 Rahmat Barokah 1610120014 PAI
553 Idris Al Amin 1610120015 PAI
554 Ainun Najib 1610120016 PAI
555 Muhammad Darul Ilmi 1610120017 PAI
556 Faizun Najib 1610120018 PAI
557 Abdullah Ali 1610120019 PAI
558 Ahmad Makmun 1610120020 PAI
559 Khoirul Umam 1610120021 PAI
560 Ahmad Minan 1610120022 PAI
561 Zainul Islam 1610120023 PAI Ulin Nuha, M.S.I. F2
562 Achmad Nasyir Achsan 1610120024 PAI
563 Tri Mulyono 1610120025 PAI
564 Ahmad Muthohar 1610120026 PAI
565 Sohi Maghfuri 1610120027 PAI
566 M. Hasan Bashori 1610120028 PAI
567 Ahmad Dzil Akfa 1610120029 PAI
568 Muhamad Sabarudin 1610120030 PAI
569 Muhammad Faiz Amali 1610120031 PAI Ulin Nuha, M.S.I. F2
570 Nur Azizah 1610120032 PAI
571 Sutrisno 1610120033 PAI
572 Vina Himatus Soraya 1610210001 PBA
573 Nurul Afifah 1610210002 PBA
574 Syihabudin Achmad 1610210003 PBA
575 Rizza Alba Masa`id 1610210004 PBA
576 Nusrotul Azizah 1610210005 PBA
577 Imdadun Nashihin 1610210006 PBA
578 Fays Tyna Ramadhany 1610210007 PBA
579 Nikmatul Mukaromah 1610210008 PBA
580 Lia Aliyatul Fatimah 1610210009 PBA
581 Anisah Nuroniyyah 1610210010 PBA
582 Ishomuddin 1610210011 PBA
583 Minanur Rohman 1610210012 PBA
584 Imroatul Karimah 1610210013 PBA
585 Ifadatul Muttaqiyah 1610210014 PBA
586 Tanti Wiyati 1610210015 PBA
587 Nilna Dina Munnan 1610210016 PBA
588 Nurul Khikmah 1610210017 PBA
589 Luthfinul Jannah 1610210018 PBA
590 Siti Khalimatus Sya`adah 1610210019 PBA
591 Hidayatul Musa`adah 1610210020 PBA
592 Fina Yusrotun Nada 1610210021 PBA
593 Eka Dewi Rosiana 1610210022 PBA
594 Eliyana Sari Dewi 1610210023 PBA
595 Jazilatul Farihah 1610210024 PBA Ulin Nuha, M.S.I. F2
596 Chocik Kharissatus Saidah 1610210025 PBA Hasanain Haikal Hadining, SH, MH F3
597 Ana Khoirunnisa` 1610210026 PBA
598 Muhammad Zainuri 1610210027 PBA
599 Yuni Astuti 1610210028 PBA
600 Nor Safitri 1610210029 PBA
601 Afiza Nur Aliza 1610210030 PBA
602 Nihayatus Sa`diyah 1610210031 PBA
603 Aniqotussholehah 1610210032 PBA
604 Khamzah Asadullah 1610210033 PBA
605 Rochayati 1610210034 PBA
606 Siti Khoirun Nihayah 1610210035 PBA
607 Risalatul Muawanah 1610210036 PBA
608 Akhmad Bai`atur Ridwan 1610210037 PBA
609 Indah Maya Dwi Mulyani 1610210038 PBA
610 Cindy Dwi Susanti 1610210039 PBA
611 Ahmad Syakur 1610210040 PBA
612 Kumil Laylya Balgis 1610210041 PBA
613 Nashrullah Aziz Ahmad Alqudsy 1610210042 PBA
614 Atin Aliyah 1610210043 PBA
615 Isrul Hanna 1610210044 PBA
616 Khoirin Ni`mah 1610210045 PBA
617 Anisa 1610210046 PBA
618 Aulia Zuyyina Ulfah 1610210047 PBA
619 Ahmad Syamsudin 1610210048 PBA
620 Siti Fatihatus Sa`adah 1610210049 PBA
621 Yunita Sartika Dewi 1610210050 PBA Hasanain Haikal Hadining, SH, MH F3
622 Siti Lulu Arifah 1610210051 PBA
623 Fitrotun Nadhofah 1610210052 PBA
624 Nurits Tsuroyya 1610210053 PBA
625 Zeilani Isti Wijayanti 1610210054 PBA
626 Devi Akromah 1610210055 PBA
627 Triyana Tyas Febrianingrum 1610210056 PBA
628 Siti Nurlailia Fitriyatul Aini 1610210057 PBA
629 Ana Nurhikmah 1610210058 PBA
630 Umi Nurmawadah 1610210059 PBA
631 Khanifatus Sa’adah 1610210060 PBA Alfi Nikmah, M.Pd.I. F4
632 Nor Ilyani 1610210061 PBA
633 Reta Ananda Putri 1610210062 PBA
634 Muhammad Ilyas Alkayisy 1610210063 PBA
635 Lina Ardianita 1610210064 PBA
636 Vivin Novita Maya Sari 1610210065 PBA
637 Salfiyana Ulfa Firdaus 1610210066 PBA
638 Atik Afriyanti 1610210067 PBA
639 Muhammad Ulil Abshor 1610210068 PBA
640 Laila Nurus Shobihah 1610210069 PBA
641 Safira Diah Nurul Fitriyani 1610210070 PBA
642 Fathan Hidayat 1610210071 PBA
643 Kisumus Todini 1610210072 PBA
644 Agnita Miftah Nurhanafi 1610210073 PBA
645 Syaiful Umam 1610210074 PBA
646 Rokhmatul Qodriyah 1610210075 PBA
647 Asnul Uliyah 1610210076 PBA Alfi Nikmah, M.Pd.I. F4
648 Ahmad Rokib 1610210077 PBA
649 Umnun Nafiatun Nikmah 1610210078 PBA
650 Muhammad Aminuddin 1610210079 PBA
651 Muhammad Syaifuddin 1610210080 PBA
652 Muhammad Zulfa ‘ainunni’am 1610210081 PBA
653 Anisa Lutfiana 1610210082 PBA
654 Praharani Larasati 1610210083 PBA
655 Saadatul Ulya 1610210084 PBA
656 Faza Nurul Aini 1610210085 PBA
657 Abdul Rohman Sudesi 1610210086 PBA
658 Ahmad Muzajjad Faqihudin 1610210087 PBA
659 Ling Sida Ima Ulya 1610210088 PBA
660 Ahmad Muqoffi 1610210089 PBA
661 Rosidul Mohtaz 1610210090 PBA
662 Mochamad Prapto Prabowo 1610210091 PBA
663 Muh Lubabul Afkar 1610210092 PBA
664 Iklima 1610210093 PBA
665 Kholishotul Ilmiyah 1610210094 PBA
666 Robiatul Adawiyah 1610210095 PBA Achmad Nur Qodin, MH F5
667 Moh. Ridlwan 1610210096 PBA
668 Fatimatul Husna 1610210097 PBA
669 Zainul Musthofa 1610210098 PBA
670 Siti Baengatun 1610210099 PBA
671 Muhammad Ridho Aji 1610210100 PBA
672 M. Diyaul Akrom 1610210101 PBA
673 Muhammad Syafiq Al Mughni 1610210102 PBA Achmad Nur Qodin, MH F5
674 Ulin Nuha 1610210103 PBA
675 Nurul Mubarriah 1610210104 PBA
676 Zulfha Aimunah 1610210105 PBA
677 Dini Ismatu Amriya 1610210106 PBA
678 Rida Hestiana 1610210107 PBA
679 Muhammad Syafii 1610220001 PBA
680 Nur Akhmadi 1610220002 PBA
681 Nafis Hasanudin 1610220003 PBA
682 Hasan Asy’ari 1610220004 PBA
683 Maulina Fatulmuna 1610220005 PBA
684 Fatkhur Rozak 1610220006 PBA
685 Muh. Junaidi 1610220007 PBA
686 Puji Anita 1610220008 PBA
687 Umraatun Imtihanah 1610220009 PBA
688 Miftahun Niam 1610220010 PBA
689 Abdul Rozaq 1610220011 PBA
690 Noor Achmad Chasan 1610220012 PBA
691 Dzikrul Wafa 1610220013 PBA
692 Rahayu Nurul Hidayah 1610310001 PGMI
693 Heny Elvina Handayani 1610310002 PGMI
694 Nila Sandra Dewi 1610310003 PGMI
695 Mafaza Noor 1610310004 PGMI
696 Muslikhatun Ni`mah 1610310005 PGMI
697 Diana Atika Tsary 1610310006 PGMI
698 Radia Larasati Syafrie 1610310007 PGMI
699 Rizqia Nur Aristi 1610310008 PGMI Achmad Nur Qodin, MH F5
700 Indah Rahayu Ningrum 1610310009 PGMI
701 Linda Purwanti 1610310010 PGMI Ichwanul Kirom, Lc., M.E.I. F6
702 Diana Nurul Amaliana 1610310011 PGMI
703 Sri Dewi Utami 1610310012 PGMI
704 Nailal Hidayati Fitriyana 1610310013 PGMI
705 Umatul Markhumah 1610310014 PGMI
706 Indun Latifah 1610310015 PGMI
707 Siti Kholifah 1610310016 PGMI
708 Saily Rohmah 1610310017 PGMI
709 Veni Susilowati 1610310018 PGMI
710 Zulie Khoirun Nisya` 1610310019 PGMI
711 Halimatussa’diah 1610310020 PGMI
712 Farida Tri Handayani 1610310021 PGMI
713 Rizayatul Ulfah 1610310022 PGMI
714 Siti Fatimah 1610310023 PGMI
715 Novia Salafiyah 1610310024 PGMI
716 Fatimatuzzahro 1610310025 PGMI
717 Linda Novita Sari 1610310026 PGMI
718 Izzatin Nisa 1610310027 PGMI
719 Alfiyatur Rahmaniyah 1610310028 PGMI
720 Ariska Fitriyani 1610310029 PGMI
721 Leyla Mazia Romadhona 1610310030 PGMI
722 Syahrul Gunawan 1610310031 PGMI
723 Yulia Niswatul Karomah 1610310032 PGMI
724 Devi Trijayana 1610310033 PGMI
725 Retno Radianto 1610310034 PGMI Ichwanul Kirom, Lc., M.E.I. F6
726 Latifatul Munawwaroh 1610310035 PGMI
727 Ulfatun Nasifah 1610310036 PGMI
728 Noor Faizah 1610310037 PGMI
729 Nurul Aulia Viana 1610310038 PGMI
730 Tubagus Maemun Hibatullah 1610310039 PGMI
731 Nur Hamidah 1610310040 PGMI
732 Siti Muniroh 1610310041 PGMI
733 Aisyah Ratna Gumilang 1610310042 PGMI
734 Nafisatul Muna 1610310043 PGMI
735 Ahmad Jazuli 1610310044 PGMI
736 Amelia Nanda Rafika 1610310045 PGMI Aristoni, SHI, MH G1
737 Umi Noor Faizah 1610310046 PGMI
738 Muhammad Mujahwirul Ilma 1610310047 PGMI
739 Nur Janah 1610310048 PGMI
740 Khoiruddin Syarif Maulana 1610310049 PGMI
741 Dina Ramandhani 1610310050 PGMI
742 Liyanalus Sa`adah 1610310051 PGMI
743 Silfia Kafiyah 1610310052 PGMI
744 Elfrida Septiyani 1610310053 PGMI
745 Himma Ulya Warda 1610310054 PGMI
746 Adila Hilma Karyanto Putri 1610310055 PGMI
747 Verania Revilda Aditya 1610310056 PGMI
748 Rima Nurul Mu`izzah 1610310057 PGMI
749 Armi Ayu Octavera 1610310058 PGMI
750 Heni Naimatul Hidayah 1610310059 PGMI
751 Juwita Ayu Pramesti 1610310060 PGMI Aristoni, SHI, MH G1
752 Septiani Latifatul Qori`ah 1610310061 PGMI
753 Lailatul Farikhah 1610310062 PGMI
754 Uswatun Hasanah 1610310063 PGMI
755 Vita Nisa Ul Chusna 1610310064 PGMI
756 Miftachul Jannah 1610310065 PGMI
757 Noviyanti 1610310066 PGMI
758 Anita Zulfa 1610310067 PGMI
759 Yeyen Ayuk Sapitri 1610310068 PGMI
760 Nur Hidayatun Najjah 1610310069 PGMI
761 Siti Khoirun Nisak 1610310070 PGMI
762 Ani Khomsatun Qomariyah 1610310071 PGMI
763 Ela Salsabila Ulya 1610310072 PGMI
764 Nailul Hidayah 1610310073 PGMI
765 Maulidah Rohmah 1610310074 PGMI
766 Meria Fajar 1610310075 PGMI
767 Diah Tara Dewi 1610310076 PGMI
768 Farid Muafa 1610310077 PGMI
769 Siti Khofsoh 1610310078 PGMI
770 Nailul Maghfiroh 1610310079 PGMI
771 Luqyaanaa Qothrunnadaa 1610310080 PGMI Muhammad Shobirin, M.Pd G2
772 Sayyidatur Rohmah 1610310081 PGMI
773 Tety Kuntari 1610310082 PGMI
774 Siti Mardhiyah 1610310083 PGMI
775 Ainun Fatmariza 1610310084 PGMI
776 Siti Cholifah 1610310085 PGMI
777 Aulia Rachmawati 1610310086 PGMI Muhammad Shobirin, M.Pd G2
778 Fauzul Muna 1610310087 PGMI
779 Mokhammad Solichun Amin 1610310088 PGMI
780 Iseh Mukhasanah 1610310089 PGMI
781 Iva Rivdatisalima 1610310090 PGMI
782 Maulida Nor Izzatus Sicha 1610310091 PGMI
783 Ahla Nafila 1610310092 PGMI
784 Risti Widia Wati 1610310093 PGMI
785 Nurul Ita Susilowati 1610310094 PGMI
786 Alina Diah Rahmatika 1610310095 PGMI
787 Naela Andriyani 1610310096 PGMI
788 Umi Nasikhah 1610310097 PGMI
789 Nida Amalia Shoffa 1610310098 PGMI
790 Kurniatul Lailiyah 1610310099 PGMI
791 Siti Purwaningsih 1610310100 PGMI
792 Dina Setyorini 1610310101 PGMI
793 Siti Aisyah 1610310102 PGMI
794 Hana Laila Sari 1610310103 PGMI
795 Intan Sa’adah 1610310104 PGMI
796 Ulia Feby Octaviani 1610310105 PGMI
797 Lina Ismawati 1610310106 PGMI
798 Naila Rifqil Hana 1610310107 PGMI
799 Layyinatus Syifa’ 1610310108 PGMI
800 Efa Khusnut Tilawah 1610310109 PGMI
801 Yahya Mahrus 1610310110 PGMI
802 Rifqi Nor Faiq 1610310111 PGMI
803 Novia Handayani 1610310112 PGMI Muhammad Shobirin, M.Pd G2
804 Tri Ana Apriliyani 1610310113 PGMI
805 Rizka Amalia Putri 1610310114 PGMI
806 Ela Nur Aini 1610310115 PGMI Ita Rakhmawati, S.Pd., M.Si. G3
807 Muhammad Akmal Maula 1610310116 PGMI
808 Syafira Fatimatuzzahroh 1610310117 PGMI
809 Sholikhatun Ni`mah 1610310118 PGMI
810 Maifanti Heriyas Tuti 1610310119 PGMI
811 Melina Zakiya Erna Fadilah 1610310120 PGMI
812 Zakiyah As-shiddiqoh 1610310121 PGMI
813 Arum Indah Lestari 1610310122 PGMI
814 Mitasari 1610310123 PGMI
815 Nur Hidayatur Rohmah 1610310124 PGMI
816 Muhammad Fikri Haikal 1610310125 PGMI
817 Ismiatul Farikhah 1610310126 PGMI
818 Nanik Fitriyani 1610310127 PGMI
819 Nisaul Muna 1610310128 PGMI
820 Ninda Listiyani 1610310129 PGMI
821 Siti Maulida Lathifah 1610310130 PGMI
822 Khoirun Ni’mah 1610310131 PGMI
823 Firda Rozma Azkia 1610310132 PGMI
824 Rais Witna Sari 1610310133 PGMI
825 Laila Khoirotunnisa 1610310134 PGMI
826 Elya Putri Trisna Sari 1610310135 PGMI
827 Rahmawati Dewi 1610310136 PGMI
828 Nor Riza Maftiyana 1610310137 PGMI
829 Siti Rahmawati 1610310138 PGMI Ita Rakhmawati, S.Pd., M.Si. G3
830 Amalia Firda 1610310139 PGMI
831 Nailal Hana 1610310140 PGMI
832 Afif Ma`ruf 1610310141 PGMI
833 Aprilia Sabela Rosyidah 1610310142 PGMI
834 Rina Puji Astuti Handayani 1610310143 PGMI
835 Khafidhotul Wakhidah 1610310144 PGMI
836 Imarotul Masyrofah 1610310145 PGMI
837 Shofi Arina Mahfudhoh 1610310146 PGMI
838 Nabila Mayshun Zulfiy 1610310147 PGMI
839 Ragil Hidayat 1610310148 PGMI
840 Devi Mulya Sari 1610310149 PGMI
841 Muslimatul Yulianti 1610310150 PGMI Dianing Pra Fitri, M.S.I. G4
842 Fitria Lailatul Maghfiroh 1610310151 PGMI
843 Ayu Bela Permatasari 1610310152 PGMI
844 Robiatul Musyafaah 1610310153 PGMI
845 Ahmad Setiyo Pramono 1610310154 PGMI
846 Min Amrina Rosyada 1610310155 PGMI
847 Ifa Ulfatun Hasanah 1610310156 PGMI
848 Kurnia Noor Widiasih 1610310157 PGMI
849 Eva Miftahurrohmah 1610310158 PGMI
850 Ayu Putri Nahari 1610310159 PGMI
851 Nailis Sa’adah 1610310160 PGMI
852 Endang Safitri 1610310161 PGMI
853 Kiki Zahrothul Fitri 1610310162 PGMI
854 Niswatun Zahro 1610310163 PGMI
855 Anisatul Kifdhiah 1610310164 PGMI Dianing Pra Fitri, M.S.I. G4
856 Muthi’ah Nurul Husna 1610310165 PGMI
857 Hanik Khilmawati 1610310166 PGMI
858 Nailatur Rohmah 1610310167 PGMI
859 Rizki Ayu Pebrianti 1610310168 PGMI
860 Nihayatul Himmah 1610310169 PGMI
861 Nia Nur Giyanti 1610310170 PGMI
862 Muhammad Fikri Abdun Nasir 1610310171 PGMI
863 Ilham Maulana 1610310172 PGMI
864 Hidayatul Muharromah 1610310173 PGMI
865 Maulida Lutfiyah 1610310174 PGMI
866 Desi Setiawati 1610310175 PGMI
867 Wahyu Anggraini Lailatus Syafira 1610310176 PGMI
868 Ahmad Lukki Indra Cahyono 1610310177 PGMI
869 Ahmad Syaiful Fahry 1610310178 PGMI
870 Nurul Aini 1610310179 PGMI
871 Vio Sadna Luluk Noor Laila 1610310180 PGMI
872 Venni Rahmawati 1610310181 PGMI
873 Nurul Fatin Isma 1610310182 PGMI
874 Nisaul Fadzilah 1610310183 PGMI
875 Nur Isnaini 1610310184 PGMI
876 Siti Masfiyah 1610310185 PGMI Muhamad Jalil, M.Pd. G5
877 Putri Intan Sari 1610310186 PGMI
878 Yunita Qumala Dewi 1610310187 PGMI
879 Ahmad Abdul Rozak 1610310188 PGMI
880 Yusron Risqiyah 1610310189 PGMI
881 Ilma Nizzatul Ulya 1610310190 PGMI Muhamad Jalil, M.Pd. G5
882 Sufhatul Falahah 1610310191 PGMI
883 Lilis Defi Lestari 1610310192 PGMI
884 Siti Maria Ulfa 1610310193 PGMI
885 Siti Nurrohmah 1610310194 PGMI
886 Khoiriyatul Ummamah 1610310195 PGMI
887 Syafaatur Rohmah 1610310196 PGMI
888 Annisa Umami 1610320001 PGMI
889 Anisya Fitriani 1610320002 PGMI
890 Nasriah 1610320003 PGMI
891 Risa Prihatama 1610320004 PGMI
892 Moh Khotibul Umam 1610320005 PGMI
893 Solihul Hadi 1610320006 PGMI
894 Iin Rinatus Sholikhah 1610320007 PGMI
895 Nunik Pramulyani 1610320008 PGMI
896 Syamsul Huda 1610320009 PGMI
897 Heny Vidiana 1610320010 PGMI
898 Lailia Wulandari 1610320011 PGMI
899 Pujianto 1610320012 PGMI
900 M. Ubaidillah Al Khafid 1610320013 PGMI
901 Elif Makita 1610320014 PGMI
902 Nor Khamid 1610320015 PGMI
903 Hafidlin 1610320016 PGMI
904 Lilik Zulaikhah, A. Ma.pust. 1610320017 PGMI
905 Diana Permatasari 1610320018 PGMI
906 Rif`a Nashihatin 1610320019 PGMI
907 Diajeng Wahyu Larasati 1610410001 PGRA Muhamad Jalil, M.Pd. G5
908 Zahrotul Mawaddah 1610410002 PGRA
909 Novita Hidayah 1610410003 PGRA
910 Ema Indriyani 1610410004 PGRA
911 Min Amryna Rosyada 1610410005 PGRA Husnurrosyidah, S.Pd., M.E.Sy. G6
912 Faridatul Khasanah 1610410006 PGRA
913 Ana Rois Shofiana 1610410007 PGRA
914 Fitria Nalal Izza 1610410008 PGRA
915 Zainatul Muniroh 1610410009 PGRA
916 Siti Wafiyatun Naimah 1610410010 PGRA
917 Siti Sholehah 1610410011 PGRA
918 Nurul L Febiany 1610410012 PGRA
919 Richa Ayu Rahmawati 1610410013 PGRA
920 Rizqiyyatus Safa`ah Ayu Falasifa 1610410014 PGRA
921 Leili Syifa Nurilasani 1610410015 PGRA
922 Lanaizza 1610410016 PGRA
923 Silfa Kafiyah 1610410017 PGRA
924 Rima Mustika Dewi 1610410018 PGRA
925 Ika Wulandari 1610410019 PGRA
926 Alvianti Maya Agustina 1610410020 PGRA
927 Dila Anisa Amelia 1610410021 PGRA
928 Sa`diyah Auliyana Ni`mah 1610410022 PGRA
929 Sri Putri Lestari 1610410023 PGRA
930 Yuli Puspitasari 1610410024 PGRA
931 Siti Maesaroh 1610410025 PGRA
932 Fina Hauroa ‘aina’a 1610410026 PGRA
933 Wahyu Putri Lestari 1610410027 PGRA Husnurrosyidah, S.Pd., M.E.Sy. G6
934 Nor Rohmah Tria Sasmita 1610410028 PGRA
935 Lina Nur Khoiriyah 1610410029 PGRA
936 Anisatul Fu’adiyyah 1610410030 PGRA
937 Ema Lailatul Qodriyah 1610410031 PGRA
938 Maemonah Nofianti 1610410032 PGRA
939 Dwi Wahyu Nur Hayuningsih 1610410033 PGRA
940 Nisa Alia Fara 1610410034 PGRA
941 Siti Faizul Karomah 1610410035 PGRA
942 A’izatun Najichah 1610410036 PGRA
943 Noor Annisa 1610410037 PGRA
944 Luthfi Lailatul Mardliyah 1610410038 PGRA
945 Nur Habibah 1610410039 PGRA
946 Siti Khodijah 1610420001 PGRA Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc. H1
947 Nur Khayati 1610420002 PGRA
948 Sumiah 1610420003 PGRA
949 Siti Fatimah 1610420004 PGRA
950 Noor Hidayati 1610420005 PGRA
951 Rukhanah 1610420006 PGRA
952 Sulis Hartatik 1610420007 PGRA
953 Ismawati 1610420008 PGRA
954 Nailun Nidhom 1610420009 PGRA
955 Darmini 1610420010 PGRA
956 Ulfa Hariyanti 1610420011 PGRA
957 Khanifatul Khasanah 1610420012 PGRA
958 Lia Rustiana 1610420013 PGRA
959 Min Amrina Rosyada 1620110001 AS Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc. H1
960 Ali Mustaqim 1620110002 AS
961 Nanang Maulana Ishaq 1620110003 AS
962 Moh Ilham Mudhoaf Munir 1620110004 AS
963 Agus Ridwan 1620110005 AS
964 Fatkhur Rojab 1620110006 AS
965 Ahmad Fatoni 1620110007 AS
966 Muhammad Sahal Fatah 1620110008 AS
967 Noor Khasanah 1620110009 AS
968 Heni Widyastuti 1620110010 AS
969 Mochammad Rif`an 1620110011 AS
970 Eva Musiatun 1620110012 AS
971 Arif Umron 1620110013 AS
972 Ahmad Safi`i 1620110014 AS
973 Mohamad Ifrochul Wafda 1620110015 AS
974 Muhammad Salafuddin 1620110016 AS
975 Muhammad Syukri Niam 1620110017 AS
976 Khoiril Ummah 1620110018 AS
977 Noor Roisah 1620110019 AS
978 Ladytia Veronika 1620110020 AS
979 Siti Noor Janah 1620110021 AS
980 Muhammad Muhyidin 1620110022 AS
981 Darul Irfan 1620110023 AS Atika Ulfia Adlina,S.Psi.I., M.S.I. H2
982 Muhammad Khoerul Ansori 1620110024 AS
983 Ulin Ni’am Husain 1620110025 AS
984 Arifatur Rohmaniah 1620110026 AS
985 Mochammad Syaiful Bahri 1620110027 AS Atika Ulfia Adlina,S.Psi.I., M.S.I. H2
986 Mochammad Ponco Setyawan 1620110028 AS
987 Laila Musannadah 1620110029 AS
988 Ika Noor Via 1620110030 AS
989 Mohammad Helmi Bahtiar 1620110031 AS
990 Ainul Yaqin 1620110032 AS
991 Ulya Himmati Khusni 1620110033 AS
992 Ulya Asyhari 1620110034 AS
993 Fara Ainussilvi 1620110035 AS
994 Muhammad Ryan Adhi Yunantio 1620110036 AS
995 Devi Oktafianti 1620110037 AS
996 Yassirli Amriya 1620110038 AS
997 Nurul Hilal 1620110039 AS
998 Ninda Dwi Saputri 1620110040 AS
999 Muhamad Adi Suseno 1620110041 AS
1000 Listiana Sari 1620110042 AS
1001 Nur Hadi 1620110043 AS
1002 Afida Ilfa 1620110044 AS
1003 Ahmad Dedy Widyartono 1620110045 AS
1004 Faizuddin Chanif 1620110046 AS
1005 Muhammad Romli Tamimi 1620110047 AS
1006 Afwa Alvent Fadh 1620110048 AS
1007 A’alif Nasirruddin 1620110049 AS
1008 Muhammad Irham 1620110050 AS
1009 Abdul Jabar 1620110051 AS
1010 Indah Dwi Istanti 1620110052 AS
1011 Merike Indra Mardani 1620110053 AS Atika Ulfia Adlina,S.Psi.I., M.S.I. H2
1012 Ulfatun Nihayah 1620110054 AS
1013 Ghufron Amin 1620110055 AS
1014 Sabtiawan Khoirul Mufid 1620110056 AS
1015 Ahmad Syaiful Anwar 1620110057 AS
1016 Nur Khimaya Izzati 1620110058 AS Izah Ulya Qadam, M.Pd.I. H3
1017 Muhammad Syukron Febian Syach 1620110059 AS
1018 Muhamad Putu Bagus Rohman 1620110060 AS
1019 Muhammad Yusuf Jauhari 1620110061 AS
1020 Fahrul Abidin 1620110062 AS
1021 Faiqotul Wardah 1620110063 AS
1022 Indah Kustiawati 1620110064 AS
1023 Istiqomah 1620110065 AS
1024 Dzikron Adhim 1620110066 AS
1025 Shollu Wulandari 1620110067 AS
1026 Misbahul Munir 1620110068 AS
1027 Ilaa Mardhatilla 1620110069 AS
1028 Deddy Kurniawan 1620110070 AS
1029 Zahrotun Nur Annisa 1620110071 AS
1030 Muhammad Ulil Abshor 1620110072 AS
1031 Nur Ristiana 1620110073 AS
1032 Sugeng Utomo 1620110074 AS
1033 Ahmad Fatkhul Bari 1620110075 AS
1034 Hisyam Abdullah 1620110076 AS
1035 Rizki Ulfatin 1620110077 AS
1036 Moh. Imam Mutaqin 1620110078 AS
1037 Amin Thoriq 1620110079 AS Izah Ulya Qadam, M.Pd.I. H3
1038 Indah Fitriani 1620210001 ES
1039 Lutfiyah Noor Kholifah 1620210002 ES
1040 Ahlami Salsabila 1620210003 ES
1041 Ana Wahyu Fandhillah 1620210004 ES
1042 Devi Marta Adreani 1620210005 ES
1043 Diana Noor Ekawati 1620210006 ES
1044 Novita Arum Sari 1620210007 ES
1045 Rosyda Auliya Rahma 1620210008 ES
1046 Putri Zuhairoh 1620210009 ES
1047 Andini Suryaningrum 1620210010 ES
1048 Nur Faizah 1620210011 ES
1049 Kiki Uktafiani 1620210012 ES
1050 Siti Aisyah 1620210013 ES
1051 Nidia Putri Waraswati 1620210014 ES Suparwi, S.Pd.I., MM J4
1052 Noni Maeilina 1620210015 ES
1053 Mukhammad Ali Makhmud 1620210016 ES
1054 Anik Setyowati 1620210017 ES
1055 Annisa Setya Mardani 1620210018 ES
1056 Laila Mufarikhah 1620210019 ES
1057 Galuh Putri Rianti 1620210020 ES
1058 Lia Nur Azizah 1620210021 ES
1059 Rihanah Safitri 1620210022 ES
1060 Nofa Eli Saputri 1620210023 ES
1061 Syarofah Novita Sari 1620210024 ES
1062 Fatimah 1620210025 ES
1063 Syarifatul Ulfa 1620210026 ES Suparwi, S.Pd.I., MM J4
1064 Siti Maria Ulfa 1620210027 ES
1065 Mailal Chasanah 1620210028 ES
1066 Retno Yuliani 1620210029 ES
1067 Ranca Sheila Devi 1620210030 ES
1068 Nanang Dwi Praatmana 1620210031 ES
1069 Haniatun Nashihah 1620210032 ES
1070 Anggie Nurulita 1620210033 ES
1071 Maulida Ainul Hikmah 1620210034 ES
1072 Muhammad Syahrul Latif 1620210035 ES
1073 Sisca Apriliyana Sari 1620210036 ES
1074 Muhammad Rizky Pratama Putra 1620210037 ES
1075 Nur Hidayah 1620210038 ES
1076 Arvani Oktaviyanti 1620210039 ES
1077 Firda Imarotin Nisfah 1620210040 ES
1078 Annisa Rahma Putri 1620210041 ES
1079 Rizky Esa Arika Febianti 1620210042 ES
1080 Fahrizal Eka Putra 1620210043 ES
1081 Anissatus Salamah 1620210044 ES
1082 Dewi Ulfah Anggreini 1620210045 ES
1083 Nor Khayati 1620210046 ES
1084 Ahmad Sofyan 1620210047 ES
1085 Winarty 1620210048 ES
1086 Fitriyatun Rodiyah 1620210049 ES Hasan Bastomi, M.Pd.I. J5
1087 Tiara Vebriyani 1620210050 ES
1088 Amelia Rismawati 1620210051 ES
1089 Mila Riyanti Sari 1620210052 ES Hasan Bastomi, M.Pd.I. J5
1090 Malikhatun Nihayah 1620210053 ES
1091 Nunuk Hidayah 1620210054 ES
1092 Amrina Ummu Sifa 1620210055 ES
1093 Ayyub Hermawan 1620210056 ES
1094 Laelatul Qomariyah 1620210057 ES
1095 Siti Lafifatus Syarifah 1620210058 ES
1096 Werlys Yana Marni Nahampun 1620210059 ES
1097 Amelia Ratna Sari 1620210060 ES
1098 Dilla Fanada 1620210061 ES
1099 Putri Indah Cahyani 1620210062 ES
1100 Lilik Intan Sari 1620210063 ES
1101 Atik Sa`adah 1620210064 ES
1102 Dewi Wijayanti 1620210065 ES
1103 Akmat Ansori 1620210066 ES
1104 Muh. Khoirul Habib 1620210067 ES
1105 Ihsan Fathoni 1620210068 ES
1106 Ahmad Multazam 1620210069 ES
1107 Indah Fajarwati 1620210070 ES
1108 Miftachul Ulum 1620210071 ES
1109 Laila Rofika 1620210072 ES
1110 Maulina Rahmawati 1620210073 ES
1111 Nusrotuz Zulfa 1620210074 ES
1112 Siti Nor Aisyah 1620210075 ES
1113 Nailis Sa`adah 1620210076 ES
1114 Muhammad Asyiqulkaf 1620210077 ES
1115 Suci Rahayu Hardaniyah 1620210078 ES Hasan Bastomi, M.Pd.I. J5
1116 Nahdliyatus Salamah 1620210079 ES
1117 Afrilia Fathia Sari 1620210080 ES
1118 Noor Hidayah 1620210081 ES
1119 Ana Fitriyani 1620210082 ES
1120 Wilistari 1620210083 ES
1121 Ainur Rohmah 1620210084 ES Andi Asyhari, M.Pd. J6
1122 Noviana Rahmawati 1620210085 ES
1123 Nahdlaul Abdul Yazid 1620210086 ES
1124 Desy Mu’ayatun Nilasari 1620210087 ES
1125 Sholihah 1620210088 ES
1126 Amalia Rahmawati 1620210089 ES
1127 Sofi Noor Azmi 1620210090 ES
1128 Khotimatul Husna 1620210091 ES
1129 Ana Fithrotun Nisa’ 1620210092 ES
1130 Nugraheni Istiqomah 1620210093 ES
1131 Fatmala Dewi Saroh 1620210094 ES
1132 Nila Zulfatul Magfiroh 1620210095 ES
1133 Nur Lailatul Isna 1620210096 ES
1134 Nor Faila Sofa 1620210097 ES
1135 Erna Luthfiyah 1620210098 ES
1136 Musyarofah 1620210099 ES
1137 Noor Faizah 1620210100 ES
1138 Nur Aufis Safira 1620210101 ES
1139 Risa Tifanna Dewi 1620210102 ES
1140 Alina Indrawati 1620210103 ES
1141 Tri Efendi Ariyanto 1620210104 ES Andi Asyhari, M.Pd. J6
1142 Nurita Ika Widiyanti 1620210105 ES
1143 Laila Via Septiana 1620210106 ES
1144 Sri Rahayu 1620210107 ES
1145 Richa Nadlifatul Muftachiyah 1620210108 ES
1146 Siti Maesaroh 1620210109 ES
1147 Khoiril Lana Akbar 1620210110 ES
1148 Milady Farihah 1620210111 ES
1149 Wiwit Amalia 1620210112 ES
1150 Lia Fatun Nisa’ 1620210113 ES
1151 Khalimatus Sa’diyah 1620210114 ES
1152 Diana Anika Putri 1620210115 ES
1153 Ainun Jamalia 1620210116 ES
1154 Shafaatun 1620210117 ES
1155 Izza Zulfa Khoirunnisa’ 1620210118 ES
1156 Umi Maria Tsalisma 1620210119 ES Danang Kurniawan, SE, MM K4
1157 Ozy Lahana Avonita 1620210120 ES
1158 Chomsatul Adawiyah 1620210121 ES
1159 Nail Wahyuningsih 1620210122 ES
1160 Tsaqibatus Saadah 1620210123 ES
1161 Choiru Ulfah 1620210124 ES
1162 Halimatus Sa’diyah 1620210125 ES
1163 Berliana Regita Putri 1620210126 ES
1164 Wulandari 1620210127 ES
1165 Anika Nofiyanti 1620210128 ES
1166 Amalia Khoirinnisa 1620210129 ES
1167 Asro Fina 1620210130 ES Danang Kurniawan, SE, MM K4
1168 Ahmad Syihab Al-hubab 1620210131 ES
1169 Eka Ayu Rusiana 1620210132 ES
1170 Ida Safitri Handayani 1620210133 ES
1171 Alfin Mubarok 1620210134 ES
1172 Debiy Nur Cahyani 1620210135 ES
1173 Aniq Akhmad Ali Bawafie 1620210136 ES
1174 Angga Wahyu Ade Praditya 1620210137 ES
1175 Farida Rahmawati 1620210138 ES
1176 Siti Muntafah 1620210139 ES
1177 Dina Maulul Husna 1620210140 ES
1178 Farikatun Nadhifah 1620210141 ES
1179 Putri Candra Dinar Mulyaningtyas 1620210142 ES
1180 Al Qomariyah 1620210143 ES
1181 Amaliyah 1620210144 ES
1182 Saidatul Munawwaroh 1620210145 ES
1183 Nur Rohmah 1620210146 ES
1184 Inada Rizqy 1620210147 ES
1185 Muhammad Ikhlasul Amal 1620210148 ES
1186 Salma Badriyah 1620210149 ES
1187 Farah Nadifa 1620210150 ES
1188 Mohammad Tomi Budiono 1620210151 ES
1189 Miftah Nurul Khaqiqi 1620210152 ES
1190 Robiatul Awaliyah 1620210153 ES
1191 Ahmad Riza 1620210154 ES Husni Mubarok, M.Pd.I. K5
1192 Abdul Munif 1620210155 ES
1193 Anissa Rahmawati 1620210156 ES Husni Mubarok, M.Pd.I. K5
1194 Adhitya Achlisul Qulub 1620210157 ES
1195 Abdul Ghafur 1620210158 ES
1196 Jauhar Ala Uddin 1620210159 ES
1197 Ainurrizqi 1620210160 ES
1198 Siti Syaerofah 1620210161 ES
1199 Yustika Rahmawati 1620210162 ES
1200 Eka Yuli Agustiyani 1620210163 ES
1201 Noor Priyanti 1620210164 ES
1202 Muhammad Khabibullah 1620210165 ES
1203 Indah Pratiwi 1620210166 ES
1204 Feri Rudi Wahyu Maulana 1620210167 ES
1205 Aulia Ulfa Muji Alifah 1620210168 ES
1206 Nila Zahrotul Mustafidah 1620210169 ES
1207 Farida Naela Rahmah 1620210170 ES
1208 Heninda Devi Handayani 1620210171 ES
1209 Fitri Alfi Rusmiyanti 1620210172 ES
1210 Agustina Nur Hanifah 1620210173 ES
1211 Luluk Maulida Khoiriyah 1620210174 ES
1212 Hurrotul Lailiyyah 1620210175 ES
1213 Ella Olivia Nor Pratama 1620210176 ES
1214 Safira Cahyani 1620210177 ES
1215 Shidqi Makhful Fakhri 1620210178 ES
1216 Nor Malikhah 1620210179 ES
1217 Nurul Afifah 1620210180 ES
1218 Wafiyatus Syariah 1620210181 ES
1219 Rusdah Atika 1620210182 ES Husni Mubarok, M.Pd.I. K5
1220 Iklilatul Jannah 1620210183 ES
1221 Mauida Mustofidah 1620210184 ES
1222 Mohammad Zaenal Arifin 1620210185 ES
1223 Moh. Safiul Anam 1620210186 ES
1224 Imam Taufiq 1620210187 ES
1225 Prafasya Ainun Alva 1620210188 ES
1226 Ulya Himawati 1620210189 ES Surepno, SE, M.Si., Akt. K6
1227 Putri Wijayanti 1620210190 ES
1228 Hilda Putri Awaliyah 1620210191 ES
1229 Mahfudlotur Roichana 1620210192 ES
1230 Moh. Jalaludin 1620210193 ES
1231 Azza Silviah 1620210194 ES
1232 Winda Yanti 1620210195 ES
1233 Mir’atus Sholekhah 1620210196 ES
1234 Hidayatul Munawaroh 1620210197 ES
1235 Lutfi Alviani Eka Agustina 1620210198 ES
1236 Vina Rif’atun Musyarofah 1620210199 ES
1237 Fat Uma Noor Fadila 1620210200 ES
1238 Saiful Anas 1620210201 ES
1239 Muhammad Shokhibul Migfar 1620210202 ES
1240 Ahmad Sya`roni 1620210203 ES
1241 Ruifatun Daimah 1620210204 ES
1242 Nafiatus Salamah 1620210205 ES
1243 Umi Lathifah 1620210206 ES
1244 Nisa Azizah Kusumaningrum 1620210207 ES
1245 Novi Dwi Lutviah 1620210208 ES Surepno, SE, M.Si., Akt. K6
1246 Ahmad Minan Nur Rohman 1620210209 ES
1247 Lita Ratnasari 1620210210 ES
1248 Abdul Rochim 1620210211 ES
1249 Aulia Zahrotun Nisa 1620210212 ES
1250 Muhammad Gaung Azaning Jagat 1620210213 ES
1251 Muhammad Burhanuddin Aslam 1620210214 ES
1252 Siti Alfiyah 1620210215 ES
1253 Mudawwamah 1620210216 ES
1254 Iis Nafisatin 1620210217 ES
1255 Amir Syarifuddin 1620210218 ES
1256 Akhmad Faeshol 1620210219 ES
1257 Sulistiawan 1620210220 ES
1258 Lina Lailil Mukarromah 1620210221 ES
1259 Faridatul Ulum 1620210222 ES
1260 Eka Setiana Susanti 1620210223 ES
1261 Akmalul Ahsin 1620210224 ES Atika Okta Melisa, S.Si., M.Sc. M2
1262 Zulfa Robbiatun 1620210225 ES
1263 Laily Nur Fitriyah 1620210226 ES
1264 Mumpuniati 1620210227 ES
1265 Izzah Nurillayly 1620210228 ES
1266 Rina Miftahul Maghfiroh 1620210229 ES
1267 Robi’atul Adawiyah 1620210230 ES
1268 Ditya Aulia Ochtarani 1620210231 ES
1269 Eni Yuliana 1620210232 ES
1270 Indah Rahayu Ningsih 1620210233 ES
1271 Dwi Yuli Astuti 1620210234 ES Atika Okta Melisa, S.Si., M.Sc. M2
1272 Khotimatul Khasanah 1620210235 ES
1273 Laili Fitria Malihati 1620210236 ES
1274 Ara Liani 1620210237 ES
1275 Ruqoyyah 1620210238 ES
1276 Siti Isrofiati 1620210239 ES
1277 Nuril Ahsanti Handayani 1620210240 ES
1278 Ihda Nadia Habibah 1620210241 ES
1279 Luluk Al Fiana 1620210242 ES
1280 Muhammad Najih Wafi 1620210243 ES
1281 Mufid Ubaidillah 1620210244 ES
1282 Naily Ifadah 1620210245 ES
1283 Windya Setya Ardany 1620210246 ES
1284 Febrian Laila Fitriani 1620210247 ES
1285 Muhtarom 1620210248 ES
1286 Nurul Kasanah 1620210249 ES
1287 Farida Fadlliatul Husna 1620210250 ES
1288 Ratna Diana Safitri 1620210251 ES
1289 Siti Nadliroh 1620210252 ES
1290 Irfanul Anwar 1620210253 ES
1291 Budi Sampurno 1620210254 ES
1292 Siti Mahmudah 1620210255 ES
1293 Moh. Ulin Nuha 1620210256 ES
1294 Arum Puspahati 1620210257 ES
1295 Alfiyani Fatihatun Najah 1620210258 ES
1296 Nor Khafidhotun Nikmah 1620210259 ES Sulasfiana Alfi Raida, M.Pd. N1
1297 Iin Nur Inayah 1620210260 ES Sulasfiana Alfi Raida, M.Pd. N1
1298 Esti Nailis Aditya 1620210261 ES
1299 Sela Asriani 1620210262 ES
1300 Afkar Fuad Madani 1620210263 ES
1301 Diya Putri Sejati 1620210264 ES
1302 Hanik Ika Lismawati 1620210265 ES
1303 Anang Farid Khoironi 1620210266 ES
1304 Nailis Zulfa 1620310001 MBS
1305 Wardah Qurrotu Aini 1620310002 MBS
1306 Muhammad Afif Sholeh 1620310003 MBS
1307 Noor Laili Fitriani 1620310004 MBS
1308 Alni Budiarti 1620310005 MBS
1309 Kurnia Sari 1620310006 MBS
1310 Tasya Anisa 1620310007 MBS
1311 Nila Ayu Fitriani 1620310008 MBS
1312 Ayu Tiyas Supitasari 1620310009 MBS
1313 Mohammad Sa`roni 1620310010 MBS
1314 Khoirur Rozaq 1620310011 MBS
1315 Fahrina Safitri 1620310012 MBS
1316 Siti Maisaroh 1620310013 MBS
1317 Meilani Ayuningtyas 1620310014 MBS
1318 Muhammad Ainul Fahim 1620310015 MBS
1319 Muhammad Deni Malik 1620310016 MBS
1320 Mohammad Zulfi Rhomandon 1620310017 MBS
1321 Rizka Amalia 1620310018 MBS
1322 Robiatul Adawiyah 1620310019 MBS
1323 Rizqi Noor Laily 1620310020 MBS Sulasfiana Alfi Raida, M.Pd. N1
1324 Muhamad Felik Afifudin 1620310021 MBS
1325 Olivia Sutrisni 1620310022 MBS
1326 Ayu Andhani 1620310023 MBS
1327 Risqiyani 1620310024 MBS
1328 Rizal Ahmad Prayoga 1620310025 MBS
1329 Bella Adi Kusuma 1620310026 MBS
1330 I`in Fitriani 1620310027 MBS
1331 Dwi Astuti 1620310028 MBS Nanang Nabhar Fakhri Auliya, M.Pd. N2
1332 M.alex Fathoni 1620310029 MBS
1333 Luqmanul Hakim 1620310030 MBS
1334 Muhammad Syaifuddin 1620310031 MBS
1335 Zum Ratun Nikmah 1620310032 MBS
1336 Devi Khodijatus Sholihah 1620310033 MBS
1337 Indah Ariestya Mega 1620310034 MBS
1338 Vera Yuliana 1620310035 MBS
1339 Siti Amalia Nafisah 1620310036 MBS
1340 Kukuh Wijayanti 1620310037 MBS
1341 Indah Wahyu Ningsih 1620310038 MBS
1342 Ine Rosalin Agata 1620310039 MBS
1343 Hasna Retno Fauzizah 1620310040 MBS
1344 Ulul Aula 1620310041 MBS
1345 Muhammad Rizqi Al Ma`arij 1620310042 MBS
1346 Fahru Umar Syarif 1620310043 MBS
1347 Rizky Adi Febrian 1620310044 MBS
1348 Ahmad Ulil Khaq 1620310045 MBS
1349 Putri Mei Linda 1620310046 MBS Nanang Nabhar Fakhri Auliya, M.Pd. N2
1350 Riyadlotul Fitriyani 1620310047 MBS
1351 Dayu Prastowo Aji 1620310048 MBS
1352 Ari Dharmawan 1620310049 MBS
1353 Said Al Khudry 1620310050 MBS
1354 Yeni Yuliana Sari 1620310051 MBS
1355 Sannata Ainawiqoya 1620310052 MBS
1356 Irfa Nur Chamidah 1620310053 MBS
1357 Puji Rahayu Lestari 1620310054 MBS
1358 Ahmad Rifa`i 1620310055 MBS
1359 Arif Khabiburrohman 1620310056 MBS
1360 Sagita Putri Murtanti 1620310057 MBS
1361 Arif Ihsanudin 1620310058 MBS
1362 Amalia Mufida 1620310059 MBS
1363 Diana Rahmawati 1620310060 MBS
1364 Haslinda Fazilatul Khanifah 1620310061 MBS
1365 Shofi` Amalia 1620310062 MBS
1366 Febi Anggi Pratiwi 1620310063 MBS
1367 Septi Ayu Zuliah 1620310064 MBS Ulfa Masamah, S.Pd.Si., M.Pd. N3
1368 Ahmad Sofyan Assauri 1620310065 MBS
1369 Wahyu Khoiri 1620310066 MBS
1370 Muhammad Lukman Khakim 1620310067 MBS
1371 Rohmatun Nur Khamidah 1620310068 MBS
1372 Eka Nur Khanna 1620310069 MBS
1373 Amalia 1620310070 MBS
1374 Yana Ramadiani 1620310071 MBS
1375 Zahrotul Umma 1620310072 MBS Ulfa Masamah, S.Pd.Si., M.Pd. N3
1376 Muhamad Amin Ma`ruf 1620310073 MBS
1377 Diana Lusi Lestari 1620310074 MBS
1378 Khusniatul Aulia 1620310075 MBS
1379 Imroatul Hasanah 1620310076 MBS
1380 Leni Khoirina 1620310077 MBS
1381 Risa Arifatun Naim 1620310078 MBS
1382 Yuni Kumalasari 1620310079 MBS
1383 Nor Hayati 1620310080 MBS
1384 Nur Miladiyah Sani 1620310081 MBS
1385 Indah Puspita Dewi 1620310082 MBS
1386 Tiara Fahrin 1620310083 MBS
1387 Dizaz Astiya Nafiliyani 1620310084 MBS
1388 Nurul Khikmah 1620310085 MBS
1389 Fina Rosida 1620310086 MBS
1390 Aimmatul Maghfuroh 1620310087 MBS
1391 Lini Lana Amma 1620310088 MBS
1392 Siti Khoirun Niswah 1620310089 MBS
1393 Uli Ulyana 1620310090 MBS
1394 Dwi Selviana Pratiwi 1620310091 MBS
1395 Fahrida Inayati 1620310092 MBS
1396 Khusnul Zakin 1620310093 MBS
1397 Putri Fatmasari 1620310094 MBS
1398 Novita Eka Candra 1620310095 MBS
1399 Sintia Novita Sari 1620310096 MBS
1400 Istifani Fitri Sumita 1620310097 MBS
1401 Zakiyah Ulfah 1620310098 MBS Irma Yuniar Wardhani, M.Pd. N4
1402 Nadia Anburika 1620310099 MBS
1403 Mita Silviya Nurul Khikmah 1620310100 MBS
1404 Riski Andri Saputri 1620310101 MBS
1405 Selviana Tari 1620310102 MBS
1406 Widia Faridatul Mukarromah 1620310103 MBS
1407 Mirnawatul Jannah 1620310104 MBS
1408 Lailia Zulfa 1620310105 MBS
1409 Siti Ulil Ma’rifah 1620310106 MBS
1410 Muhammad Abdul Mu’ijz 1620310107 MBS
1411 Moh. Arwanun Najih 1620310108 MBS
1412 Muhammad Taqi Ainul Yaqin 1620310109 MBS
1413 Yuli Faizatul Jannah 1620310110 MBS
1414 Diah Nor Rohmah 1620310111 MBS
1415 Rizki Maulana Mustofa 1620310112 MBS
1416 Nurul Intani 1620310113 MBS
1417 Resti Komariati 1620310114 MBS
1418 Afifah Amalia Firdaus 1620310115 MBS
1419 Luk Luk Karimatul Maknunah 1620310116 MBS
1420 Ahmad Ainun Naim 1620310117 MBS
1421 Indah Esti Lestari 1620310118 MBS
1422 Nailatus Sa’adah 1620310119 MBS
1423 Nur Chumaidah 1620310120 MBS
1424 Nisaul Ummah 1620310121 MBS
1425 Safika Anggi Astuti 1620310122 MBS
1426 Mawaddatul Urfa 1620310123 MBS
1427 Muhammad Azka Fahmi 1620310124 MBS Irma Yuniar Wardhani, M.Pd. N4
1428 Ema Novitasari 1620310125 MBS
1429 Winda Wahyu Rimania 1620310126 MBS
1430 Muhammad Rif’an 1620310127 MBS
1431 Zulia Ulfa Rokhmaniyyah 1620310128 MBS
1432 Catur Dona Siti Anissasari 1620310129 MBS
1433 Izza Nafkhotil Ahna 1620310130 MBS
1434 Dicky Ilham Azka 1620310131 MBS
1435 Muhammad Dainuri 1620310132 MBS
1436 Ummi Naily Nuriyatul Latifah 1620310133 MBS Ari Widiyawati, MA Q1
1437 Laila Mustafi’ah 1620310134 MBS
1438 Naila Fithratul Khusna 1620310135 MBS
1439 Putri Oktafiyarini 1620310136 MBS
1440 Muhammad Alfan Nuruddin 1620310137 MBS
1441 Deni Fiatna Wardani 1620310138 MBS
1442 Shofiya Lailatin Nishfah 1620310139 MBS
1443 Zahrotul Aini 1620310140 MBS
1444 Slamet Winoto 1620310141 MBS
1445 Muhammad Hery Sunanto 1620310142 MBS
1446 Rezanatus Solikah 1620310143 MBS
1447 Syarifatul Fitriyani 1620310144 MBS
1448 Vela A’izzatuz Zahroh 1620310145 MBS
1449 Vega Feranika 1620310146 MBS
1450 Ika Afriana 1620310147 MBS
1451 Alim Mustafa 1620310148 MBS
1452 Ahmad Bashofi 1620310149 MBS
1453 Izzatul Ma’wa 1620310150 MBS Ari Widiyawati, MA Q1
1454 Siti Nur Khayatun 1620310151 MBS
1455 Kholifah 1620310152 MBS
1456 Mutiah 1620310153 MBS
1457 Ahmad Falihul Ishbah 1620310154 MBS
1458 Umi Mukhoiyaroh 1620310155 MBS
1459 Moh. Ainul Muttaqin 1620310156 MBS
1460 Moh Khoiruz Zakki 1620310157 MBS
1461 Sofiyatun Nadiroh 1620310158 MBS
1462 Muhammad Alex Setiawan 1620310159 MBS
1463 Mustafid 1620310160 MBS
1464 Tri Wigati Umami 1620310161 MBS
1465 Miftakhul Bahtiar 1620310162 MBS
1466 Abdul Rouf 1620310163 MBS
1467 Achmad Ifan Putrama 1620310164 MBS
1468 Achmad Naslul Chaqqi Adyatmaja 1620310165 MBS
1469 Mukhammadun Arif 1620310166 MBS
1470 Achmad Nayyif 1620310167 MBS
1471 Sulamur Rofiq 1620310168 MBS Heny Kristiana Rahmawati, M.Pd.I. Q2
1472 Fahrezi Iqbal Maulana 1620310169 MBS
1473 Alfiyatun Nida Nur Amaliyah 1620310170 MBS
1474 Laela Rohmania 1620310171 MBS
1475 Muhammad Khoirur Rozaq 1620310172 MBS
1476 Awil Nihayati 1620310173 MBS
1477 Desty Amalia Jannati 1620310174 MBS
1478 Yulian Dwi Susetiyawan 1620310175 MBS
1479 Nihayatun Najihah 1620310176 MBS Heny Kristiana Rahmawati, M.Pd.I. Q2
1480 Layli Noor Alfisyahr 1620310177 MBS
1481 Arief Rahman 1620310178 MBS
1482 Nurul Hikmah 1620310179 MBS
1483 Ulin Nuha 1620310180 MBS
1484 Imronatus Sa’diyah 1620310181 MBS
1485 Sutrisno 1620310182 MBS
1486 Mohammad Abdul Azis 1620310183 MBS
1487 Jauharotul Luailiyah 1620310184 MBS
1488 Zahrotul Insia 1620310185 MBS
1489 Khotibul Umam 1620310186 MBS
1490 Nur Khoiriyah 1620310187 MBS
1491 Husnatul Laili 1620310188 MBS
1492 Asa Zakiyatun Nida 1620310189 MBS
1493 Mahmudatun Nihla 1620320001 MBS
1494 Muhammad Nur As`ad 1620320002 MBS
1495 Faiz Tri Nugraheny 1620320003 MBS
1496 Mutiara Darmawati Hartono 1620320004 MBS
1497 Asroful Harir 1620320005 MBS
1498 Noor Falah 1620320006 MBS
1499 Nur Kholis 1620320007 MBS
1500 Rofiatul Wakhidah 1620320008 MBS
1501 Sugiharto 1620320009 MBS
1502 Munika Hariani Oktavia 1620320010 MBS
1503 Habib Marjuki 1620320011 MBS
1504 Muhammad Ari Shofiyanto 1620320012 MBS
1505 Moh. Noor Ronji 1620320013 MBS Heny Kristiana Rahmawati, M.Pd.I. Q2
1506 Fitrotus Sholihah 1620410001 ZW Rizqona Maharani, M.Pd. Q3
1507 Deni Rizqi Kurniawan 1620410002 ZW
1508 Alfiatur Rokhmaniah 1620410003 ZW
1509 Siti Shofiati Noor 1620410004 ZW
1510 Siti Khoirun Nisa 1620410005 ZW
1511 Firda Ramadhanti 1620410006 ZW
1512 Rizqi Nur Aini 1620410007 ZW
1513 Intan Herdisa 1620410008 ZW
1514 Fikri Haryanto 1620410009 ZW
1515 Amaliah Firdaus 1620410010 ZW
1516 Afmitha Ainustadha 1620410011 ZW
1517 Faqih Ansori 1620410012 ZW
1518 Adila Mina Sya`adah 1620410013 ZW
1519 Nia Setyana Sari 1620410014 ZW
1520 Feni Rahayu Ningsih 1620410015 ZW
1521 Vina Zulianti 1620410016 ZW
1522 Imam Sofiyullah 1620410017 ZW
1523 Achmad Zam – Zam 1620410018 ZW
1524 Dwi Kusuma Ningrum 1620410019 ZW
1525 Novita Faradilla 1620410020 ZW
1526 Muhammad Ulin Nuha 1620410021 ZW
1527 Lailatul Puji Khoiriyah 1620410022 ZW
1528 Zaenal Makmun 1620410023 ZW
1529 Eni Pratiwi 1620410024 ZW
1530 Apandi Ibnu Ajis 1620410025 ZW
1531 Muhammad Zaul Khaq 1620410026 ZW Rizqona Maharani, M.Pd. Q3
1532 Muhammad Khairil Annam 1620410027 ZW
1533 Wiji Puput Wijayanti 1620410028 ZW
1534 Muhammad Nur Hidayat 1620410029 ZW
1535 Ilma Hidayanti 1620410030 ZW
1536 Muhammad Mustaqhfiri 1620410031 ZW
1537 Muhammad Luthfi 1620410032 ZW
1538 Noor Khafidhoh 1630110001 IQT
1539 Choirun Nisak 1630110002 IQT
1540 Nur Alifah Prihatini 1630110003 IQT
1541 Indah Alan Nuaril Mahmudah 1630110004 IQT Mulyaningrum Lestari, M.Pd. Q4
1542 Siti Kosiyatun 1630110005 IQT
1543 Ainuttaqim Zawait 1630110006 IQT
1544 Mifatul Hidayah 1630110007 IQT
1545 Lu’luil Maknun 1630110008 IQT
1546 M. Afifudin 1630110009 IQT
1547 Muhammad Wahyudi 1630110010 IQT
1548 Dimas Dwi Probo 1630110011 IQT
1549 Atmim Nurona 1630110012 IQT
1550 Ita Purnama Ningsih 1630110013 IQT
1551 Ulil Albab 1630110014 IQT
1552 Imamul Mutaqin 1630110015 IQT
1553 Amiq Khikmawan 1630110016 IQT
1554 Isyfa` Fakhal Amali 1630110017 IQT
1555 Jamilatun Nashihah 1630110018 IQT
1556 Ayu Andriana 1630110019 IQT
1557 Darwanto 1630110020 IQT Mulyaningrum Lestari, M.Pd. Q4
1558 Komarudin Rizaldi 1630110021 IQT
1559 Ilia Nisviatun Hikmah 1630110022 IQT
1560 Abdullah Iqbal 1630110023 IQT
1561 Rukati 1630110024 IQT
1562 Surya Wahyu Hanggara 1630110025 IQT
1563 Lina Muzayana 1630110026 IQT
1564 Niswatul Khabibah 1630110027 IQT
1565 Nofa Choerotun Nisa’ 1630110028 IQT
1566 Rifqi Nur Annisa’ 1630110029 IQT
1567 Muhammad Nasruddin 1630110030 IQT
1568 Yuuinul Muna 1630110031 IQT
1569 Rizqi Haidaroh 1630110032 IQT
1570 Fauzul Muna 1630110033 IQT
1571 Iqbal Karim Amrullah 1630110034 IQT
1572 Hadani Muharrom 1630110035 IQT
1573 Ida Safitri Nur Halimah 1630110036 IQT
1574 Eka Zahri Fauziah 1630110037 IQT
1575 Solahudin Jihan 1630110038 IQT
1576 Izzatul Mila 1630110039 IQT Ratna Istriyani, MA Q5
1577 Agisni Ya`alim 1630110040 IQT
1578 Khoirotun Nisa’ 1630110041 IQT
1579 Tria Amalla Eky Apsari 1630110042 IQT
1580 Maya Zidni Ilma 1630110043 IQT
1581 Zulaechoh 1630110044 IQT
1582 Manba`ul Huda 1630110045 IQT
1583 Ana Rohmania 1630110046 IQT Ratna Istriyani, MA Q5
1584 Toyibatul Akhiroh 1630110047 IQT
1585 Ahmad Sholeh 1630110048 IQT
1586 Niamin Nuris Syafiin 1630110049 IQT
1587 Agus Abdullah Najih 1630110050 IQT
1588 Alif Nur Laila 1630110051 IQT
1589 Siti Ning Maiyah 1630110052 IQT
1590 Nilam Hamidah 1630110053 IQT
1591 Farchatin Ulya 1630110054 IQT
1592 Rokhim Hidayat 1630110055 IQT
1593 Amalia Rahma Danti 1630110056 IQT
1594 M. Khoirul Anwar 1630110057 IQT
1595 Izzatul Ulya 1630110058 IQT
1596 Dzilkhikmah 1630110059 IQT
1597 Aran Nurman 1630110060 IQT
1598 Kolif Somimi 1630110061 IQT
1599 Muh Faadinussalam 1630110062 IQT
1600 Dwi Astrini 1630110063 IQT
1601 Feni Hastuti 1630110064 IQT
1602 Muhammad Thobiqullah Riza 1630110065 IQT
1603 Ely Nailina 1630110066 IQT
1604 Utami Sri Andani 1630110067 IQT
1605 Roby Hermawan 1630110068 IQT
1606 Rohdhotul Jannah 1630110069 IQT
1607 Riskha Fillah Fawziah 1630110070 IQT
1608 Muhammad Hasyim 1630110071 IQT
1609 Ahmad Muslimin 1630110072 IQT Ratna Istriyani, MA Q5
1610 Hikmatul Hidayah 1630210001 IA
1611 Abdul Muntholib 1630210002 IA Fina Tri Wahyuni, M.Pd. Q6
1612 Maulinda Ismawati 1630210003 IA
1613 Eva Viani Yusnia 1630210004 IA
1614 Rita Setiya Dewi 1630210005 IA
1615 Ahmad Abdullah 1630210006 IA
1616 Mohamad Hadanal Chalim 1630210007 IA
1617 Nur Hidayah 1630210008 IA
1618 Devi Fitrianasari 1630210009 IA
1619 Ananda Sulfi Maulana 1630210010 IA
1620 Diyah Putri Sari 1630210011 IA
1621 Eva Nordianingsih 1630210012 IA
1622 Dimas Khoirun Ni’am 1630210013 IA
1623 Aisyah Noor Suraya 1630210014 IA
1624 Heru Anggara 1630210015 IA
1625 Dewi Samsiatul Mas’udah 1630210016 IA
1626 Achmad Faizur Rahman 1630210017 IA
1627 Aqul Salahudin Akbar 1630210018 IA
1628 Elya Andriani Efenti 1630210019 IA
1629 Siti Miladiyatun Nafi’ah 1630210020 IA
1630 Muhammad Ahsin Maulana 1630210021 IA
1631 Achmad Chilmi Syifa 1630210022 IA
1632 Muhammad Noor Saiq 1630210023 IA
1633 Rahmad Aji Ramadhon 1630210024 IA
1634 Uswatun Khasanah 1630210025 IA
1635 Devvy Sucmawaty Anggraenny 1630210026 IA Fina Tri Wahyuni, M.Pd. Q6
1636 Nusrotul Maisah 1630210027 IA
1637 Devita Yuliana 1630210028 IA
1638 Azizatun Niswah 1630210029 IA
1639 Khoirunnisa’ 1630210030 IA
1640 Hana Hidayatul Muna 1630210031 IA
1641 Nurul Amalia 1630210032 IA
1642 Nur Muarifah 1630210033 IA
1643 Fina Rohmawati 1630210034 IA
1644 Khotibul Umam 1630210035 IA
1645 Tria Afiankha 1630210036 IA
1646 Yuli Rahmawati 1630210037 IA
1647 Fuji Andriyani 1630210038 IA Aat Hidayat, M.Pd.I. R1
1648 Yusril Ihza Mahendra 1630210039 IA
1649 Vina Lailatus Syarifah 1630210040 IA
1650 Maulina Nur Sholikhah 1630210041 IA
1651 Vina Nurul Pangestuti 1630210042 IA
1652 Nor Laila Rahmawati 1630210043 IA
1653 Ferry 1630210044 IA
1654 Zulinda Nurul Wafa 1630210045 IA
1655 Riche Dwi Prastyawati 1630210046 IA
1656 Muhammad Shofiyullah 1630210047 IA
1657 Zezen Rizqi Aditama 1630210048 IA
1658 Moh. Hakiki 1630210049 IA
1659 Nurul Meilita 1630210050 IA
1660 Zizan Aftoni 1630210051 IA
1661 Nurul Izza 1630210052 IA Aat Hidayat, M.Pd.I. R1
1662 Novi Cornellya 1630210053 IA
1663 Uswatun Hasanah 1630210054 IA
1664 Muhamad Agus Siswanto 1630210055 IA
1665 Ahadyah Safriyanti 1630210056 IA
1666 Koko Nur Ahmad 1630210057 IA
1667 Mohammad Faishol Amin 1630210058 IA
1668 M. Adib Rofi’uddin 1630210059 IA
1669 Septiana Andriani 1630210060 IA
1670 Intan Permata Dewi Surya Bintari 1630210061 IA
1671 Muhammad Khoirus Syifa 1630210062 IA
1672 Alfiya Ilfa 1630210063 IA
1673 Dwi Ayu Septiani 1630210064 IA
1674 Afifah Indra Cahyani 1630210065 IA
1675 Ahmad Kamaluddin 1630210066 IA
1676 Ainur Rokhim 1630210067 IA
1677 Zuafat Ismah 1630210068 IA
1678 Rahmat Gunawan 1630210069 IA
1679 Pramesti Widyaningrum 1630210070 IA
1680 Wahyu Mufti Lailata Zakiyah 1630210071 IA
1681 Nafida Musyarifah 1630210072 IA Muhammad Misbah, Lc. M.Hum R2
1682 Rizky Syahrul Al-fath 1630210073 IA
1683 Fajriati Nurul Aini 1630210074 IA
1684 Rizka Khoiril Anam 1630210075 IA
1685 Lina Erna Sari 1630210076 IA
1686 Siti Anisah 1630210077 IA
1687 Laila Zahiroh 1630210078 IA Muhammad Misbah, Lc. M.Hum R2
1688 Ananda Nur Harrin 1630210079 IA
1689 Emi Mastura 1630210080 IA
1690 Sri Wahyuni 1630210081 IA
1691 Nur Achmad Mulyono 1630210082 IA
1692 Nur Hidayanti 1630210083 IA
1693 Muhammad Khasanuddin 1630210084 IA
1694 Muh Haris Maulana 1630210085 IA
1695 Afif Nur Mukarrom 1630210086 IA
1696 Dhea Oktaviana Putri 1630210087 IA
1697 Aditya Mahathir Muhammad 1630210088 IA
1698 Isna Maulidal Chusna 1630210089 IA
1699 Ulya Sirrin Nisa 1630210090 IA
1700 Rini Setyaningsih 1630210091 IA
1701 Etik Nooryanti 1630210092 IA
1702 Hikmatul Mualimah 1630210093 IA
1703 Rohibul Fahmi 1630310001 AT
1704 Muhammad Aqil Azizi 1630310002 AT
1705 Muhammad Sofiyan 1630310003 AT
1706 Ahmad Miftakhusoim 1630310004 AT
1707 Inayah Sidqi 1630310005 AT
1708 Siti Fatimah Azzahro 1630310006 AT
1709 Meria Fajar 1630310007 AT
1710 Ahmad Hanifuddin 1630310008 AT
1711 Nuke Lutfiah Nurul Hikmah 1630310009 AT
1712 Ana Khanifatul Hasanah 1630310010 AT
1713 Muhammad Riza Afthoni 1630310011 AT Muhammad Misbah, Lc. M.Hum R2
1714 Fajriatul Maimunah 1630310012 AT
1715 Nurul Lailatul Latifah 1630310013 AT
1716 Muhammad Anas Saiful Ulum 1630310014 AT Sanusi, M.Pd.I R3
1717 Rudiyanto 1630310015 AT
1718 Sagita Putri Murtanti 1630310016 AT
1719 Irna Mulyani 1630310017 AT
1720 Saeful Mujahidin 1630310018 AT
1721 Muhammad Fauzi 1630310019 AT
1722 Bunga Mahda Rosa 1630310020 AT
1723 Roif Husaeni 1630310021 AT
1724 Salamatus Sa’diyah 1630310022 AT
1725 Ahmad Zidane Al Rosyad 1630310023 AT
1726 Muhammad Imam Muzzaqqi 1630310024 AT
1727 Indana Alutfiany 1630310025 AT
1728 Nafis Mulyani 1630310026 AT
1729 Rizky Aprilea Ichsanti 1630310027 AT
1730 Saifuddin 1630310028 AT
1731 Aulia Dzakia Zulfah 1630310029 AT
1732 Gilang Pratama Putra 1630310030 AT
1733 Nuril Fitriyani 1630410001 IH
1734 Aini Sholikhah 1630410002 IH
1735 Ulfa Yuliana 1630410003 IH
1736 Lazmi Mahmudah 1630410004 IH
1737 Fridi Dewi Astuti 1630410005 IH
1738 Sawitri Dewi 1630410006 IH
1739 May Shofi Kurniasari 1630410007 IH Sanusi, M.Pd.I R3
1740 Nurush Sa’adah 1630410008 IH
1741 Anisatul Walidah 1630410009 IH
1742 Saelur Rohmah 1630410010 IH
1743 Muhammad Noor Salam 1630410011 IH
1744 Alfin Aflah 1630410012 IH
1745 Ahmad Wahid Syarifudin 1630410013 IH
1746 Bagus Ahmad Rifai 1630410014 IH
1747 Hadiansyah Nurhuda 1630410015 IH
1748 Mohammad Feri Zain 1630410016 IH
1749 Habib Hasannuddin 1630410017 IH
1750 Khasbullah 1630410018 IH
1751 Dwi Rohmaniyah 1630410019 IH Fifi Nofiaturrahmah, M.Pd.I. R4
1752 Maulinda Abyan 1630410020 IH
1753 Lutfi Nuraida 1630410021 IH
1754 Maulidia Abyan 1630410022 IH
1755 Miki Senja Utama 1630410023 IH
1756 Shofaril Anam 1630410024 IH
1757 Zuliana 1630410025 IH
1758 Rissa Arifin 1630410026 IH
1759 Rohmatul Mauliana 1630410027 IH
1760 Muhammad Azmil Umur 1630410028 IH
1761 Nur Dina Khoirinnida 1640110001 BKI
1762 Alfina Rahmawati 1640110002 BKI
1763 Nida Safinatun Najah 1640110003 BKI
1764 Rofi’atul Munawaroh 1640110004 BKI
1765 Rin Ismiyati 1640110005 BKI Fifi Nofiaturrahmah, M.Pd.I. R4
1766 Septi Manik Cahyati 1640110006 BKI
1767 Risya Azizah 1640110007 BKI
1768 Anggi Nor Pratiwi 1640110008 BKI
1769 Erlinda Pratiwi 1640110009 BKI
1770 Efa Yuhaida 1640110010 BKI
1771 Hesti Pujining Tias 1640110011 BKI
1772 Yatman 1640110012 BKI
1773 Diah Isnaini Purwaningrum 1640110013 BKI
1774 Nafisa Silvia Yunita 1640110014 BKI
1775 Dwi Noor Hakiki 1640110015 BKI
1776 Krissetiani 1640110016 BKI
1777 Ulil Albab 1640110017 BKI
1778 Achmad Chamim 1640110018 BKI
1779 Jamaatun Anifah 1640110019 BKI
1780 Nahrul Faridatul Hayyat 1640110020 BKI
1781 Ema Amalia 1640110021 BKI
1782 Mutia Sani 1640110022 BKI
1783 Villayanti Futika Sari 1640110023 BKI
1784 Augustina Apriatun 1640110024 BKI
1785 Devi Evatiana 1640110025 BKI
1786 Mohammad Robiul Ulla 1640110026 BKI Puspo Nugroho, M.Pd.I R5
1787 Ahmad Ulil Kirom 1640110027 BKI
1788 Retno Santika 1640110028 BKI
1789 Sri Puji Lestari 1640110029 BKI
1790 Adi Karim 1640110030 BKI
1791 Anida Ukhtiya Arfa 1640110031 BKI Puspo Nugroho, M.Pd.I R5
1792 Alma Umi Salamah 1640110032 BKI
1793 Desti Widiana 1640110033 BKI
1794 Ihsan Tresno Saputro 1640110034 BKI
1795 Shoimatul Mardliyah 1640110035 BKI
1796 Mualifatun Nikmah 1640110036 BKI
1797 Trisyah Wildayanti 1640110037 BKI
1798 Zuhrotun Nisyyah 1640110038 BKI
1799 Moh Rengga Adityo 1640110039 BKI
1800 Nita Artika 1640110040 BKI
1801 Maharani Zahrotul Hidayah 1640110041 BKI
1802 Rensi Septinawati 1640110042 BKI
1803 Nailatus Sa’diyah 1640110043 BKI
1804 Endah Dwi Safitri 1640110044 BKI
1805 Rina Asmawati 1640110045 BKI
1806 Yuni Maghfiroh 1640110046 BKI
1807 Muhammad Thoyyib Khasanudin 1640110047 BKI
1808 Lutfil Hakim 1640110048 BKI
1809 Milda Asrofah 1640110049 BKI
1810 Farihatur Rofiah 1640110050 BKI
1811 Nur Khariroh 1640110051 BKI
1812 M. Choirul Umam 1640110052 BKI
1813 Sairirrokhil 1640110053 BKI
1814 Minhatul Ghoits 1640110054 BKI
1815 Vemby Sultan Luhur Panggalih 1640110055 BKI
1816 Nurul Amalia 1640110056 BKI
1817 Zuchaila Noor 1640110057 BKI Puspo Nugroho, M.Pd.I R5
1818 Maya Indri Lestari 1640110058 BKI
1819 Izfina Amalia 1640110059 BKI
1820 Itsna Munazilah 1640110060 BKI
1821 Diyan Safitri 1640110061 BKI Mualimul Huda, M.Pd.I R6
1822 Mahfud Asnawi 1640110062 BKI
1823 Septian Dwi Saputro 1640110063 BKI
1824 Ahmad Ni’am 1640110064 BKI
1825 Siti Nur Evita 1640110065 BKI
1826 Ulfa Fatiya Rosyidah 1640110066 BKI
1827 Ummu Masliana 1640110067 BKI
1828 Muhammad Fahri 1640110068 BKI
1829 Nikmatun Inayah 1640110069 BKI
1830 Abbyan Noor Zula 1640110070 BKI
1831 Putri Diyah Asri Yasinta 1640110071 BKI
1832 Yusfi Hadi Mahendra 1640110072 BKI
1833 Lutfi Wahyu Septiani 1640110073 BKI
1834 Chalimatus Sa’diyah 1640110074 BKI
1835 Ardian Firda Maulida 1640110075 BKI
1836 Muhammad Afif Ma’ruf 1640110076 BKI
1837 Jauharus Shofa 1640110077 BKI
1838 Hindun Khasanah 1640110078 BKI
1839 Laela Nur Aeni Munazaroh 1640110079 BKI
1840 Sofian Adi Prasetyo 1640110080 BKI
1841 Muh. Niam Syafaruddin 1640110081 BKI
1842 Lu`lu` Faiqoh 1640110082 BKI
1843 Siti Zumaroh 1640110083 BKI Mualimul Huda, M.Pd.I R6
1844 Muhammad Syaroful Anam 1640110084 BKI
1845 Ayu Aisyah 1640110085 BKI
1846 Khofianda 1640110086 BKI
1847 Vany Varlianti Devi 1640110087 BKI
1848 Lina Imroatus Sa’diyah 1640110088 BKI
1849 Abdullah 1640110089 BKI
1850 Khoirin Nida’ 1640110090 BKI
1851 Annida Darojat 1640110091 BKI
1852 Moh. Sofiyullah 1640110092 BKI
1853 Mamluatus Sa`adah 1640110093 BKI
1854 Imroah Fisulusi 1640110094 BKI
1855 Alimmatun Nisa’ 1640110095 BKI
1856 Kasmiati 1640110096 BKI Ahmad Fatah, S.Pd.I., M.S.I. R7
1857 Mokhamad Dimas Rindho 1640110097 BKI
1858 Nunuk Rukhoilatin 1640110098 BKI
1859 Siti Muzaroah 1640110099 BKI
1860 Anis Azifatun Ni’mah 1640110100 BKI
1861 Muhammad Dhiyaul Haq 1640110101 BKI
1862 Winda Farikayani 1640110102 BKI
1863 Fatkhurrohman Afif Hidayat 1640110103 BKI
1864 Andri Widiastuti 1640110104 BKI
1865 Dyah Puji Rahayu 1640110105 BKI
1866 Ema Sintiya 1640110106 BKI
1867 Muhamad Rizal Fakih 1640110107 BKI
1868 Salmah Alifah 1640110108 BKI
1869 Muhammad Fahrul Fahriza 1640110109 BKI Ahmad Fatah, S.Pd.I., M.S.I. R7
1870 Najahan Guruh Saputra 1640110110 BKI
1871 Rifqi Suweno 1640110111 BKI
1872 Mohammad Abdul Rohim 1640110112 BKI
1873 Abdul Adhim 1640210001 KPI
1874 Ali Murtadho 1640210002 KPI
1875 Erika Firdaus 1640210003 KPI
1876 Ria Niken Sari 1640210004 KPI
1877 Cindi Fatmawati 1640210005 KPI
1878 Shoma Noor Firda Inayah 1640210006 KPI
1879 Dita Firda Yuniar 1640210007 KPI
1880 Aulia Rizki Arfiani 1640210008 KPI
1881 Suryati 1640210009 KPI
1882 Nadia Aniqotul Hanna 1640210010 KPI
1883 Fitria Ardiana 1640210011 KPI
1884 Andika Dwi Setiawan 1640210012 KPI
1885 Silviazana Fitriana 1640210013 KPI
1886 Aniek Rismawati 1640210014 KPI
1887 Muhammad Budi Santoso 1640210015 KPI
1888 Fariq Wijaya 1640210016 KPI
1889 Armita Margahayu 1640210017 KPI
1890 Nurus Sayidah 1640210018 KPI
1891 Atika Zulfa Nida Al Tajdidah 1640210019 KPI Taufikin, M.S.I R8
1892 Muhammad Zaenal Arif 1640210020 KPI
1893 Nila Nurul Hasanah 1640210021 KPI
1894 Muti`ah 1640210022 KPI
1895 Ali Murtadlo 1640210023 KPI Taufikin, M.S.I R8
1896 Muhammad Nailul Labib 1640210024 KPI
1897 Muhammad Sofiul Wafi 1640210025 KPI
1898 Merlinda Ramandhani 1640210026 KPI
1899 Irma Sasmiati 1640210027 KPI
1900 Dewi Novita Sari 1640210028 KPI
1901 Ulfa Afidatur Rohmah 1640210029 KPI
1902 Dwi Kartika Kusuma Wardani 1640210030 KPI
1903 Jeny Riyan Merianti 1640210031 KPI
1904 Amalia Maghfiroh 1640210032 KPI
1905 Nandita Rahma Estiningtyas 1640210033 KPI
1906 Siwiasri Hestika Wuri 1640210034 KPI
1907 Ais Zuli Fitriana 1640210035 KPI
1908 Nuril Lisdhayanti 1640210036 KPI
1909 Hitna Fitriatul Saniatun Nihaya 1640210037 KPI
1910 Dinni Nur Chasanah 1640210038 KPI
1911 Dian Qona`ah 1640210039 KPI
1912 Serin Himatus Soraya 1640210040 KPI
1913 Fitri Badriyatun 1640210041 KPI
1914 Muhammad Chussaini Abdullah 1640210042 KPI
1915 Yessi Ameena 1640210043 KPI
1916 Mutoharotul Farida 1640210044 KPI
1917 Muhammad Fajar Nurul Falah 1640210045 KPI
1918 Iva Asikkuden 1640210046 KPI
1919 Nida Khairunnisa 1640210047 KPI
1920 Moh Iqbal Sirojuddin 1640210048 KPI
1921 Irfan Ahmad 1640210049 KPI Taufikin, M.S.I R8
1922 Andre Riswanda Irawan 1640210050 KPI
1923 Hanif Maghfiroh 1640210051 KPI
1924 Noor Lailatul Qudsiyah 1640210052 KPI
1925 Liswatun Faida 1640210053 KPI
1926 Nofiyanti 1640210054 KPI Eko Sumadi, M.Pd.I R9
1927 Umi Latifah 1640210055 KPI
1928 Linda Berliana 1640210056 KPI
1929 Urva Wirdatiyani 1640210057 KPI
1930 David Kurniawan 1640210058 KPI
1931 Nurul Fitriana 1640210059 KPI
1932 Nindia Sakshita Putri 1640210060 KPI
1933 Ahmad Rulli Aria Andika 1640210061 KPI
1934 Siti Fatimah 1640210062 KPI
1935 Vina Nailul Afifah 1640210063 KPI
1936 Mukhammad Syarifuddin 1640210064 KPI
1937 Muhammad Afifuddin 1640210065 KPI
1938 Vonny Choirullia 1640210066 KPI
1939 Anisa Nurul Azizah 1640210067 KPI
1940 Muh. Abdul Muiz 1640210068 KPI
1941 Ahmad Thohwan Najiib 1640210069 KPI
1942 Nurul Chikmah 1640210070 KPI
1943 Farikhah Izzatun Ni’mah 1640210071 KPI
1944 Farid Zhaman 1640210072 KPI
1945 Khaerotul Izah 1640210073 KPI
1946 Zahrotun Nufus 1640210074 KPI
1947 Rifayatul Rofi’ah 1640210075 KPI Eko Sumadi, M.Pd.I R9
1948 Imam Muddin 1640210076 KPI
1949 Moh Habibur Rozzaq 1640210077 KPI
1950 Elok Yumna Nadhira 1640210078 KPI
1951 Dwi Ana Wijayanti 1640210079 KPI
1952 Munfaati 1640210080 KPI
1953 Siti Latifatun Istiana 1640210081 KPI
1954 Uswatun Khasanah 1640210082 KPI
1955 Chairul Anam 1640210083 KPI
1956 Ela Hariyani 1640210084 KPI
1957 Lathifatul Mun`imah 1640210085 KPI
1958 Ida Yulianda Syafiatus Sholihah 1640210086 KPI
1959 Riza Maulida 1640210087 KPI
1960 Nurul Khoiriyah 1640210088 KPI
1961 Muhammad Ainun Naim 1640210089 KPI Riza Zahriyah Falah, M.Pd.I R10
1962 Eka Heppy Falikatus Shofiyah 1640210090 KPI
1963 Faizin 1640210091 KPI
1964 Abi Damara Pratama 1640210092 KPI
1965 Lya Atika 1640210093 KPI
1966 Muhammad Izzul Ilmi 1640210094 KPI
1967 Nur`id Mubarok 1640210095 KPI
1968 Wirdatun Nadiyah 1640210096 KPI
1969 Syifa’ Aulia 1640210097 KPI
1970 Irfan Efendi 1640210098 KPI
1971 Nur Lailatul Munawaroh 1640210099 KPI
1972 Lia Hikmatul Maula 1640210100 KPI
1973 Dony Aryanto 1640210101 KPI Riza Zahriyah Falah, M.Pd.I R10
1974 Dewi Wisnu Wati Saesa Putri 1640210102 KPI
1975 Mohamad Arif Musthatkim 1640210103 KPI
1976 Kholifatur Rosyidah 1640210104 KPI
1977 Umi Nafiah 1640210105 KPI
1978 Atina Wihda Triatmaja 1640310001 MD
1979 Fitri Nur Faizah 1640310002 MD
1980 Izarotin Khoiriyah 1640310003 MD
1981 Fina Fitriana 1640310004 MD
1982 Agus Faqih Syarofi 1640310005 MD
1983 Abdul Gafur Astofa 1640310006 MD
1984 Siti Fitriatun Nasiroh 1640310007 MD
1985 Nucki Narjian Kusuma 1640310008 MD
1986 Abdullah Mustaqim 1640310009 MD
1987 Muhammad Fadhil 1640310010 MD
1988 Muhammad Nurul Arifin 1640310011 MD
1989 Putri Zumrotus Sholehah 1640310012 MD
1990 Nila Faizul Muna 1640310013 MD
1991 Nur Fitriana 1640310014 MD
1992 Nunung Eka Sari Setyaningsih 1640310015 MD
1993 Febioki Lutfi Najich 1640310016 MD
1994 Pujiati Yeni Muamanah 1640310017 MD
1995 Ridwan Ammar Syarif Fathin 1640310018 MD
1996 Nafis Ilham Muthohar 1640310019 MD Anisah Setyaningrum, M.Pd R11
1997 Tesya Ayu Andila 1640310020 MD
1998 Lulu’atul Fuad 1640310021 MD
1999 Mokhammad Handoko 1640310022 MD Anisah Setyaningrum, M.Pd R11
2000 Siti Rodhiah 1640310023 MD
2001 Muhammad Luthfi 1640310024 MD
2002 Muhammad Agus Luthfi 1640310025 MD
2003 Syihabul Ajhuri 1640310026 MD
2004 Haris Fuad 1640310027 MD
2005 M. Idris Ridho’i 1640310028 MD
2006 Siti Wahyuningsih 1640310029 MD
2007 Ahmad Wahyudi 1640310030 MD
2008 Anik Winarti 1640310031 MD
2009 Ummi Nur Faizah 1640310032 MD
2010 Wiranto 1640310033 MD
2011 Muamar Bachtiar 1640310034 MD
2012 Achmad Shifa Maulana Firdaus 1640310035 MD
2013 Choirul Fitri 1640310036 MD
2014 Ahmad Aufan Ni’am 1640310037 MD
2015 Sri Noor Mustaqimatul Hidayah 1640410001 PMI
2016 Hardiyanti 1640410002 PMI
2017 Muhammad Syarif Hidayat 1640410003 PMI
2018 Emmy Lianasari 1640410004 PMI
2019 Dewi Aimatul Chotimah 1640410005 PMI
2020 Mega Anjarsari 1640410006 PMI
2021 Nisrina Dwi Luthfyanti 1640410007 PMI
2022 Fariya Istiqomah 1640410008 PMI
2023 Siti Alfiyatuz Zakiyyah 1640410009 PMI
2024 Naila Rahmawati 1640410010 PMI
2025 Intan Noor Amalia 1640410011 PMI Anisah Setyaningrum, M.Pd R11
2026 Maslakhatul Amaliyah 1640410012 PMI
2027 Erna Suwandi 1640410013 PMI
2028 Laily Mufattihah 1640410014 PMI
2029 Kumari Laila 1640410015 PMI
2030 Erna Rahmawati 1640410016 PMI
2031 Umi Fadlilah 1640410017 PMI Nuskhan Abid, M.Pd R12
2032 Asarika Alayya 1640410018 PMI
2033 M. Wahid Anwar 1640410019 PMI
2034 Muhammad Siril Wafa 1640410020 PMI
2035 Rosa Fitria Dewi 1640410021 PMI
2036 Ratih Widiya Sari 1640410022 PMI
2037 Siti Nur Hanifah 1640410023 PMI
2038 Khoirul Aminur Rohman 1640410024 PMI
2039 Fina Jamilatul Ula 1640410025 PMI
2040 Dian Novianti 1640410026 PMI
2041 Septa Adi Pratama 1640410027 PMI
2042 Sella Majid Khoirunnisa 1640410028 PMI
2043 Arum Sekar Fitri 1640410029 PMI
2044 Muhshonun Nafi’ Baidlowie 1640410030 PMI
2045 Ulfatul Khoiriyah 1640410031 PMI
2046 Mela Dwiyanti 1640410032 PMI
2047 Elfida Siva Septiana 1640410033 PMI
2048 Shofwatul Mala 1640410034 PMI
2049 Ainul Yaqin 1510210081 PBA
2050 Siti Khalimah 1410130004 PAI

Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag

 1. Rencana BKD Semester Gasal 2010/2011
 2. Laporan BKD Semester Gasal 2010/2011
 3. Bukti Pendukung BKD Semester Gasal 2010/2011
 4. Rencana BKD Semester Genap 2010/2011
 5. Laporan BKD Semester Genap 2010/2011
 6. Bukti Pendukung BKD Semester Genap 2010/2011
 7. Rencana BKD Semester Gasal 2011/2012
 8. Laporan BKD Semester Gasal 2011/2012
 9. Bukti Pendukung BKD Semester Gasal 2011/2012
 10. Rencana BKD Semester Genap 2011/2012
 11. Laporan BKD Semester Genap 2011/2012
 12. Bukti Pendukung BKD Semester Genap 2011/2012
 13. Rencana BKD Semester Gasal 2012/2013
 14. Laporan BKD Semester Gasal 2012/2013
 15. Bukti Pendukung BKD Semester Gasal 2012/2013
 16. Rencana BKD Semester Genap 2012/2013
 17. Laporan BKD Semsetr Genap 2012/2013
 18. Bukti Pendukung BKD Semester Genap 2012/2013
 19. Rencana BKD Semester Gasal 2013/2014
 20. Laporan BKD Semester Gasal 2013/2014
 21. Bukti Pendukung BKD Semester Gasal 2013/2014
 22. Rencana BKD Semester Genap 2013/2014
 23. Laporan BKD Semester Genap 2013/2014
 24. Bukti Pendukung BKD Semester Genap 2013/2014
 25. Rencana BKD Semester Gasal 2014/2015
 26. Laporan BKD Semester Gasal 2014/2015
 27. Bukti Pendukung BKD Semester Gasal 2014/2015
 28. Rencana BKD Semester Genap 2014/2015
 29. Laporan BKD Semester Genap 2014/2015
 30. Bukti Pendukung BKD Semester Genap 2014/2015
 31. Rencana BKD Semester Gasal 2015/2016
 32. Laporan BKD Semester Gasal 2015/2016
 33. Bukti Pendukung BKD Semester Gasal 2015/2016
 34. Rencana BKD Semester Genap 2015/2016
 35. Laporan BKD Semester Genap 2015/2016
 36. Bukti Pendukung BKD Semester Genap 2015/2016
 37. Rencana BKD Semester Gasal 2016/2017
 38. Laporan BKD Semester Gasal 2016/2017
 39. Bukti Pendukung BKD Semester Gasal 2016/2017